DSC 0568

Smittsom diaré og livdyromsetning

Anbefalinger rundt livdyromsetning

Siden før jul har smittsom diaré gått i storfebesetninger på Jæren, i Gjesdal, Bjerkreim, Dalane og til dels i Ryfylke og Vest-Agder. Livdyromsetningen på storfe har mer eller mindre stått stille.

Vi ønsker å komme med følgende anbefalinger:

Dere som har hatt diaré i besetningen, og ønsker å selge livdyr, kan gjøre det fire uker (en mnd.) etter siste dyret ble sykt. Ved innmelding av livdyr er det fint om dere opplyser om når siste sykdomstilfelle var.

Dere som ønsker å kjøpe livdyr i disse tider: Prøv å holde innkjøpte dyr adskilt fra øvrig besetning om det lar seg gjøre (tenk karantene) i fire uker, spesielt om du ikke har hatt diaré i besetningen din.

Generell smittebeskyttelse i egen besetning: Smittesluse (klær, sko, hansker, munnbind og engangslue). Gjelder all persontrafikk inn i besetningen.

LES OGSÅ: Tenk smitte og smittevern!

LES OGSÅ: Slik unngår du sykdomsmitte