Limousin

Rasekrav på Limousin Unik Kalv

Fra 2021 økes rasekravet for Limousin Kalv Unik til 88%,

Da Limousin Unik Norge ble startet, var det med inspirasjon fra det franske Blason Prestige. Dette er salgsnavnet på kjøttprodukter fra renraset Limousin.

I Norge ble det bestemt at raserenheten for å være med skulle være på 88%. Det viste seg at dette ble vanskelig å gjennomføre, hvis man skulle få til en brukbar varestrøm.

Bestemmelsen om å levere slakt på 75% ble da tatt for å kunne levere den mengden som var nødvendig. Rasekravet skulle økes igjen når mengde kjøtt var tilfredsstillende. En økning av rasekravet har blitt etterspurt på flere årsmøter de senere år. Etter disse innspill bestemte styret seg for å undersøke mulighetene om å øke kravet.

Saken ble tatt opp på årsmøtet, der ble det uten innvendinger foreslått å gjeninnsette krav om 88%.

Det er mange hensyn å ta, mange forskjellige driftsopplegg og ikke minst så er det mange som har lagt planer/bygget nytt fjøs med utgangspunkt i leveranser med kalv unik på 75%.

Styret har derfor kommet frem til følgende konklusjon:

  • Innføring av 88% raserenhet på kalv unik fra og med 01.01.2021.
  • Okse unik forblir uendret på 75%.
  • Muligheter for fortsatt økning av raserenhet i løpet av 2023.

Limousin Unik Norge