rrxfaebygmmxwktfdkqeq

Nytt system for søknad om produksjonstilskudd fra 2017

Fra og med mai 2017 skjer det endringer i søknadsprosessene for produksjons- og avløsertilskudd.

Det er to søknadsfrister og én utbetaling i det nye produksjonstilskuddssystemet.

Søknadsfristene er 15. mars, med telledato 1. mars, og 15. oktober, med telledato 1. oktober. Når du skal søke om tilskudd, avhenger av hva du søker tilskudd for. Utbetaling skjer i februar året etter søknadsfristene, melder Landbruksdirektoratet.

Frist for etterregistrering
Enkelte opplysninger kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • Avløserutgifter for perioden 15. oktober til 31. desember.
  • Dyr på beite som er tatt ned fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
  • Livdyr av gris, kylling og kalkun som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember.
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker, samt poteter produsert i Nord-Norge, som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember, og som man søker om distriktstilskudd for.

Ny regel om sent levert søknad
Søknadsfristene blir absolutte. Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk. Det vil ikke lenger være mulig å levere søknaden etter fristen med et trekk på 1.000 kroner per dag.

Hvordan søke om produksjons- og avløsertilskudd i 2017
I 2017 skal du søke om produksjons- og avløsertilskudd både i gammelt og nytt søknadsskjema. Til sammen skal du registrere opplysninger opptil tre ganger:

  • Innen 20. januar 2017 søker du om produksjons- og avløsertilskudd i det vanlige søknadsskjemaet, på samme måte som tidligere. Sentral utbetaling av tilskuddene skjer i juni 2017.
  • Første registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. mai (telledato) og 15. mai (søknadsfrist)
  • Andre registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. oktober (telledato) og 15. oktober (søknadsfrist). Sentral utbetaling av tilskuddene du har søkt om i det nye søknadsskjemaet, skjer i februar 2018.

Klikk her for en oversikt over når du skal søke hva i 2017.