%c3%b8lberg%20charolais

Nyhet! Fatland Kvige 2020

Vi innfører i 2020 et eget kvigetillegg.

For dere som skal kjøpe, eller vurderer å kjøpe kalv nå, vil vi allerede nå varsle et eget kvigetillegg på kr. 3,00 pr. kg., for dem som slakter kviger hos Fatland i juli, august og september i 2020: Fatland Kvige 2020.

Vurdere du å kjøpe kvigekalver til fremfôring denne høsten, eller har du mulighet til å ta vare på flere av dine egne kviger? Vi lanserer nå et prøveprosjekt i 2020 på slakt av overskuddskviger. Dette vil være med på å øke lønnsømheten til storfebonden i denne produksjonen.

Kvigekjøtt er flott kvalitet og vi vil arbeide aktivt med markedet for å ta ut potensialet her. Vi har mye overskuddskviger for omsetning, disse håper vi flere kan se potensialet i å kjøpe dersom det er en egen ordning for bedre økonomi ved slakting neste år. Kvigene er billigere i innkjøp enn oksekalven, de spiser mindre og de er «snillere» med innredning og passer dermed godt hos mange som har eldre driftsbygninger.

Vi presiserer at vi oppfordrer alle som har mulighet til å ta en kalv av kvigene før de slakter. Fatland Kvige 2020 er ment som en løsning for overskuddskviger som er i markedet.

Dersom du har mulighet til å ta vare på noen ekstra av dine egne kviger i år gir dette deg en økt mulighet til å se potensialet til eventuelle mordyr. Da kan du plukke ut de beste før bedekking og slakte de resterende på denne løsningen.

Denne ordningen er et tilbud til våre totalleverandører med Optibiff-avtale.


Krav Fatland Kvige 2020:

Klassifisert som kvige med følgende krav:

Kvalitet: Klasse O og bedre
Kg.: Ingen begrensning
Tillegg pr kg: Kr. 3,00/kg.
Tidspunkt/periode: juli, aug, sept 2020

Fatland Kvige 2020-tillegget kommer på toppen av våre andre bonuser.