Storfe

Langvarig tørke lager trøbbel - hva bør du gjøre?

Årets grovfôravling kan mange steder bli mindre enn normalt. Det kan være viktig å planlegge tiltak for å spare på grovföret.

Livdyrsjef i Fatland, Siv Undem, har følgende råd til produsenter som nå står overfor en vintersesong med mindre grovfôr enn normalt:

  • Ikke få panikk, eller gå i gang med storstilt utslakting med en gang. Si heller ikke nei til innkjøp av ny kalv før situasjonen er vurdert og analysert.

  • Vær rask med å få på plass en grovfôranalyse: Se på tørrstoff-innhold og fordøyelighet. Sammenlignet med i fjor er grovfôrkvaliteten mye bedre i år.

  • Lag en god fôrplan. Tine, NLR og kraftforleverandører hjelper til med både fôrplan og grovforanalyse.

  • Intensivér fôringen. Okser på framfôring tåler økt kraftfôrmengde, men vær obs på at de da blir tidligere slaktemodne. Øker du kraftfôrmengden, bør det gjøres minst seks måneder før planlagt slakting.

  • Det finnes mange gode alternative fôrmidler å få tak i, slik at en kan fordele de grovfôrresursene en har utover vinteren: Fibermix (ikke til sau p.g.a. kobberinnhold). Biff og Sau intensiv kan gis som apetittfôring. Kornavrens (forventet begrenset mengde).

Vi oppfordrer samtidig alle som produserer korn om å presse halmen med tanke på fôr. For dere som har talle er kanskje flis en mulighet i år?

Netttjenesten forformidling.no kartlegger hvem som har fôr tilgjengelig og hvem som trenger fôr. Deretter vil resultatene publiseres i et kart på nettsiden. Kartet viser hvor mye fôr som er tilgjengelig, og hvor det er tilgjengelig. Det viser også hvem som trenger fôr, og hvor mye som trengs. Det vil gjøre det enklere å finne dem som har/trenger fôr, og muliggjør planlegging av felles transport.  Det er gratis å bruke tjenesten og den er drevet på frivillig basis.

TINE har kartlagt situasjonen - hør podkast fra TINE, Felleskjøpet Agri og NLR

TINE har sendt ut en spørreundersøkelse til sine medlemmer for å kartlegge fôrsituasjonen rundt om i landet. I en podkast kan du høre om resultatene. Hør også råd og anbefalinger fra Erik Brodshaug i TINE, Rune Lostuen fra Felleskjøpet Agri og Oddbjørn Kval-Engstad fra Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

Podkasten kan du høre her.

Flere ressurser:

Gjødsling av tørkestresset gras(Yara)

NLR: Vanning av gras

Felleskjøpet Agri: Hvordan få nok grovfôr i år?

Bondelaget.no: Informasjon om avlingsskade
Bondelaget.no: Grovfôrmangel og korn som ikke vokser fram

Landbruksdirektoratet: Kvoter for tollfri import av høy er ubrukt