Tilbud til nye brukere

Vi gir nye brukere ekstra drahjelp de første årene.
Les mer

Sauekontrollen - et godt verktøy fra fødsel til slakting

Med Sauekontrollen får du en helhetlig oversikt over dyrene og deres produksjon fra fødsel til slakting.
Les mer

Hygiene- og sykdomskoder på slakt

Hvilke koder brukes når?
Les mer

Slik lykkes du enda bedre med lamminga

Lamminga er en viktig tid i saueholdet der sauebonden har en unik mulighet å gi sau og lam den beste starten for resten av sesongen.
Les mer
  • Arkiv
  • DSC 4771

    Rådgivning småfe

    Ta kontakt med våre gode rådgivere på sau for bedre produksjon og resultater.