60004

Nå er det "sauekampanje"

Det lønner seg å levere slaktesauene de neste ukene, og før 8. november

I uke 43, 44 og 45 (21. oktober - 8. november) kan du oppnå en betydelig merpris på saueslakt.

Prisendringene på sau er:

  • Omsetningsavgift sau: -  2,00 kr./kg. f.o.m. uke 43.
  • Fatlands Sesongtillegg Sau: + 1,00 kr./kg i uke 43-45.
  • Grunntilskudd sau: + 2,00 kr./kg. uke 44.
  • Søndagslevering gir fullt puljetillegg på alle småfe, også sau, og dette utgjør kr. 4,30,- pr. kg. NB: Siste søndagslevering (Ølen og Jæren) er 27.10.19.

På grunn av salg og slakting er det også fordelaktig for oss å få inn enda mer enda mer voksen sau nå i denne perioden.

Derfor: Sjekk sauene nå i forbindelse med klipping og innsett - og send slaktesauene til Fatland før 8. november!