18835913 1712592942098932 4141997030705519125 n

Informasjon om prisene på småfe for slaktesesongen 2019

Butikkene og restaurantene ønsker enda mer kvalitetskjøtt av lam og sau. Fatland legger opp til en prisløype som både premierer kvalitet og levering når etterspørselen er på topp.

Fatland jobber hardt sammen med kjedene og industrikundene for å markedsføre og selge godt, norsk kvalitetskjøtt av lam og sau! Det er viktig for totalsalget at vi får inn mye av årets høstlam tidlig i sesongen når kjedene har sine store salgskampanjer.

Nytt i år

 • Sesongtillegg sau: Fatland lykkes godt med omsetningen av voksen sau. I 2018 solgte Fatland all slaktet sau som ferskvare! Ved å innføre egne sesongtillegg på sau i uke 33-35 og 43-45 kan vi styre varestrømmen og dermed planlegge salget enda bedre. Det gir også bedre kapasitet til de viktigste ukene i lammeslaktinga. Sesongtillegg sau blir 1,00 kr./kg.
 • I august presenterer vi en ny innmeldings- og kommunikasjonsløsning via app på telefonen og via pc-en. Den nye løsningen gjøre innmelding mer oversiktelig og effektiv, både for deg og for oss.
 • Søndagslevering av småfe – både på Jæren og Ølen. Levér sau/lam til slakteriet selv og få maks puljetillegg, uansett antall dyr!

Fatland – best på pris og service hele året!

Sesongtillegg lam høsten 2019

Uke 33 34 35 36 37 38 39
Sesongtillegg (kr./kg.) 2,00 3,00 3,00 2,50 2,50 2,00 1,00


Sesongtillegg sau høsten 2019

Uke 33 34 35 43 44 45

Sesongtillegg (kr./kg.)

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


Puljetillegg sau og lam høsten 2019

Pulje 1 - 19 20 - 29 30 - 49 50 - 79 80 - 99 100 - 149 150 - 199 > 200
Puljetillegg (kr./kg.) 0,70 1,00 1,60 2,00 2,50 3,50 4,10 4,30

Kvalitetstillegg småfe høsten 2019

 • Elitelam: + kr. 3,00/kg. i kl. O+ og bedre, fettgruppe 1+ til 3, nedre vektgrense 15,1 kg - ingen øvre vektgrense.
 • Elitelam Pluss: + kr. 6,00/kg. i kl. R og bedre, fettgruppe. 1+ til 3, nedre vektgrense 18,1kg – øvre vektgrense 25 kg (Siste slaktedato for Elitelam Pluss er 1. november 2019).

Optilam-tillegg (for hele året)

1.000 til 1.999 kg./år kr. 0,60/kg.
2.000 til 2.999 kg./år kr. 1,10/kg.
3.000 til 3.999 kg./år kr. 1,40/kg.
4.000 til 4.999 kg./år kr. 1,70/kg.
5.000 til 5.999 kg./år kr. 2,00/kg.
Over 6.000 kg./år kr. 2,10/kg

Fatlands prisprognose på småfe høsten 2019

Vi har laget en prisløype på lam, ung sau og sau for høsten 2019. Disse prisene gjelder lam 18,1-25 kg. i klasse R, puljetillegg på 200-299 småfe, Elite Pluss med 6 kr./kg. og inkluderer også grunntilskudd og sesongtillegg.

Villsaukampanje

Villsau i kategorien ung sau over 11,1 kg. ,i klasse O-, og bedre, betales med kr 30,0 ekstra pr. kg. i august. Meld inn i god tid! Her vil vi slakte mest i uke 33 og 34.

Tørre og rene dyr med elektroniske merker – bedre betalt for ulla

Sau og lam må være tørre ved levering til slakteriet. Levering av våte dyr kan medføre trekk på ulla. Derfor MÅ dyrene inn dagen før levering for å bli tørre. Vennligst vær nøye med dette!

Småfe uten elektronisk øremerke vil ikke kunne få ulloppgjør. Dette skyldes at vi veier og klassifiserer hver fell, og registrerer individet med lesestav på det elektroniske merket. Dette vil også gi bedre informasjon til avlsarbeidet ditt!

Lever den ulla dere klipper hjemme til Fatland Ull i Ølen (53 77 55 00), Hommersåk (51 66 93 93) og Oslo (99 03 19 96).

Ny app og innmelding på nett - rett antall i god tid

For å sikre god og effektiv slakting og videreforedling er det viktig med rett innmelding i god tid. I august lanserer vi vår nye, digitale innmeldingsløsning, rett fra mobil eller pc.

Vi kommer selvfølgelig tilbake med mer informasjon om denne løsningen når den nærmer seg å være klar til bruk.

Med den nye innmeldingsløsningen på smart-telefon og pc legges det opp til innmelding tirsdagen uka før ønsket slakteuke. Dette for å kunne planlegge slakting og videreforedling, samt på grunn av nytt regelverk for kjøre- og hviletid for dyrebilsjåfører som ble innført 1. januar 2019.

Etter innmelding tar Fatland kontakt med bonden og avtaler dag og tidspunkt i henteuken. Innmelding via smart-telefon og pc gjør at du kan melde inn hele døgnet, uten å måtte vente i telefonkø.


Husk at vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer alle saueprodusenter til temadager på Fatland Jæren, Fatland Ølen og Fatland Oslo i august.

 • Fatland Jæren 15. august: Vi starter klokka 18 med holdvurdering, og tar mat klokka 19, før temakvelden fortsetter.
 • Fatland Ølen   22. august
 • Fatland Oslo   28. august

På programmet:

 • Holdvurdering og klassifisering av slaktelam: Praktisk trening i å vurdere slaktelamma.
 • Slakteplan lam haust 2019: Slaktevekter, slaktetidspunkt, prisløyper - totaløkonomi for bonden.
 • Ny innmeldingsløsning via app/pc.

Arrangementene blir på ettermiddag/kveldstid. Velkommen!

Søndagslevering til Fatland Ølen og Fatland Jæren

Søndagslevering til Fatland Ølen og Fatland Jæren gir deg pristillegg som tilsvarer pulje på over 200, uansett antall dyr levert. Ønsker du å levere slakt på søndager i sesongen skal dyrene være innmeldt innen tirsdagen før. Første søndagslevering er søndag 18. august 2019.

Søndagåpningstider Ølen: 13.00-18.00.

Søndagsåpningstider Jæren:13.00-16.00.

Retur av slakt og skinn – bruk skjema og merker

Vi vil at dere skal bruke skjema for «Detalj om retur». Dette kan du hente direkte herfra.

Sjåførene har også dette skjema i bilen, men vi vil at dere skal fylle det ut før sjåføren kommer!

Vi har merker på innmeldingskontorene til retur av skinn og dyr. Vi kan sende til dere, eller dere kan få av sjåførene. Det er viktig at dere setter klypene godt i før sjåføren kommer, slik at alt er klart. Skriv også opp øyrenummer på en lapp om hva som skal i retur og hvilke skinn som skal til garving. Satsene for leieslakting finner du her.

Fatland – det lønner seg!

Fatland betaler best for kvalitetslammene, og vi trenger lammene dine. Vi har gode avtaler med salg av lammekjøtt og ønsker enda flere som velger Fatland. Hjelp oss med å skaffe flere leverandører. Avtal med naboene dine om at dere leverer sammen til Fatland.

Husk KSL!

Husk å sjekke at du har KSL i orden før lammesesongen starter!

Fatland leverer mange gode produkter som selges med «Nyt Norge»-merke. Matmerk stiller  krav om at alle produkter som skal merkes med «Nyt Norge» kommer fra produsenter med godkjent KSL-status.

Det er derfor veldig viktig at alle går inn på sin KSL-side via matmerk.no og sjekker sin status på KSL.

Her kan du se når du utførte siste egenrevisjon, og om du har lukket alle avvik fra en ekstern revisjon.

Egenrevisjon kan ikke være eldre enn 12 måneder.

Kjøttprodusenter som ikke følger opp internkontrollsystemet KSL, eller har avvik, blir trukket 20 prosent i oppgjørspris når de leverer dyr til samtlige norske slakterier.

Dersom du syns egenrevisjon eller lukking av avvik er vanskelig, så hjelper vi deg!

Gjør plass!

Transport av dyr krever plass til dyrebilen. En vanlig dyrebil har en bredde på 2,5 meter og en lengde på 12 meter. Fri høyde som dyrebilen trenger er 4,5 meter. Med denne størrelsen kreves det god planlegging av veien til og fra fjøset. Planlegging av gode veier vil være ulikt fra gård til gård, men det er noen fellesmomenter:

 • Smitte; dyrebilen skal krysse færrest mulig andre transportveier som berører fjøset.
 • Godt grunnarbeid, god drenering og bæreevne på veien.
 • Lastepunktet skal være oversiktelig å rygge inntil.
 • Veien til og fra fjøset skal være fri for trær og greiner som slår i bilen eller hindrer sikt.
 • Grinder på lasterampe skal lett kunne tilsluttes lastelemmen på dyrebilen.
 • Siden dyr reagerer på miljøendringer som vind og nedbør, bør lastepunktet plasseres mest mulig i ly.

Vi har full forståelse for at det er vanskelig å gjøre veldig mye med eksisterende veier, men ber spesielt om at trær beskjæres slik at bilene ikke blir skadet. For dere som prosjekterer nybygg og nye veier, kan dette være en god pekepinn på hvilke krav som må til for at bilene skal kunne komme trygt fram til lasterampa.

Kontakt oss!

Ta gjerne kontakt med våre gode rådgivere
Hilde K. Håland på e-post eller tlf. 98 24 22 14 eller Tore Oftedal på e-post eller tlf. 96 94 61 81.

For sauekontrollen Gerd Skjoldal e-post eller tlf. 95 89 63 34.

Vi gleder oss til et godt samarbeid også i årets travle høstsesong!