DSC 4832

Viktig informasjon om e-øremerking av småfe 2016!

Fatland Ølen og Jæren planlegger for indivduell vurdering av ullklasse og ullvekt på slakteriene fra høsten 2016.

Det er viktig at all sau og lam blir merket elektronisk, slik at du får det ulloppgjøret du har rett på. Det vil ikke være mulig å gi ulloppgjør for sau og lam uten elektronisk merke. Vi vil også minne om at innkjøpte dyr skal merkes om med ditt dyreholds-id.

Les også: Øremerking av småfe (Mattilsynet)

I dag dekker Fatland ekstrakostnaden ved bruk av elektronisk merke, ved å gi 70 øre ekstra per kilo.

I tillegg til ullvurderingen er elektronisk merking viktig for effektiviteten og logistikken på slaktefjøset.

Elektronisk indentifikasjon (EID) sikrer kvaliteten på data og er svært tidsbesparende sammenlignet med manuell avlesning og registrering, både for produsent og slakteri. Elektronisk øremerking er et nyttig hjelpemiddel gjennom hele verdikjeden, fra fødsel til slakt.

Både småfe- og storfebønder kan dra god nytte av EID. Elektroniske øremerker kan benyttes for eksempel i vekter, skillesystemer, saltsteinsavlesere, fôringsstasjoner og mjølkeroboter.

Elektronisk øremerking er også effektivt og trygt å bruke når du skal registrere og rapportere blant annet fødsel, kjøp, salg og forflytninger av dyr, veterinærbehandling og slakting.