SEPTEMBER

Nyhet: Søndagslevering av småfe på Jæren

Til høsten åpner Fatland Jæren for mottak av sau og lam på søndager.

- På søndager kan da bonden selv kjøre inn dyrene til slakteriet på Hommersåk. Alle premieres da med fullt puljetillegg, uansett hvor mange sau og lam som leveres. Dyrene må meldes inn til slakt i forkant, som vanlig, sier Tore Oftedal, produsentrådgiver småfe i Fatland.

Det vil være mulig med søndagslevering ved Fatland Jæren fra søndag 18. august til søndag 27. oktober 2019.