18835913 1712592942098932 4141997030705519125 n

Huskeliste småfeslakting 2017

De neste ukene blir det daglig klippet og slaktet 3.000 småfe ved Fatlands anlegg. Slik bidrar du til korrekt oppgjør og at vi kan være effektive og svært konkurransedyktige på priser og vilkår.

Tørre og rene dyr med elektroniske merker – bedre betalt for ulla

Sau og lam må være tørre ved levering til slakteriet. Levering av våte dyr kan medføre trekk på ulla. Derfor MÅ dyrene inn dagen før levering for å bli tørre. Vennligst vær nøye med dette!

Småfe uten elektronisk øremerke vil ikke kunne få ulloppgjør. Dette skyldes at vi i år vil gå over til å veie og klassifisere hver fell, og registrerer individet med lesestav på det elektroniske merket. Dette vil også gi bedre informasjon til avlsarbeidet ditt!

Lever den ulla dere klipper hjemme til Fatland Ull i Ølen (53 77 55 00), eller Hommersåk (51 66 93 93).

Innmelding - rett antall i god tid

I høysesongen vil det oppstå noe kø på telefonen. Bruk innmeldingen på vår slakteweb (https://slakteweb.fatland.no), eller send innmelding på SMS én uke før ønsket levering. Bruker du slakteweben får du slakteopplysningene på skjermen rett etter slakting!

SMS-nummer til slakteriene er: Ølen 98242202, Jæren 97472290 og Oslo 97692651

Skriv: «antall lam, antall sau + dato. Leverandørnr.og navn», Skriv f.eks. følgende: «63 lam, 6 sau onsdag 28 august. 53779 Per Sauebonde»

Les også: Informasjon om prisene på småfe for slaktesesongen 2017

Egentransport av dyrene til slakteriet, søndagslevering til Fatland Ølen


Søndagslevering til Fatland Ølen gir deg pristillegg som tilsvarer pulje på 200-299 uansett antall dyr levert. Ønsker du å levere slakt på søndager i sesongen skal dyrene være innmeldt innen torsdagen før.

Retur av slakt og skinn – bruk skjema og merker

Hvis du ønsker retur av slakt, er det viktig at dyrene merkes med egne grønne øremerker merket "Returslakt". Disse får du utlevert fra dyrebilsjåføren. Bestilling av retur skal også skrives på innkjøringslapp, sammen med utfylt returskjema ("Detalj om retur") som du finner her (lenke).

Last ned bestillingsskjema her


Fyll ut skjemaet og send det med dyrebilsjåføren når dyrene hentes.
Pass på å fylle ut hele skjemaet, og kryss av på ønsket oppskjæring på det riktige dyreslaget.
Hvis skjemaet ikke innholder noen kryss vil returen sages på vanlig måte.
Dersom du skal hente returen på slakteriet selv er det viktig at du oppgir dato for henting.
Ved retur av skinn må dyrene være øremerket med egne røde øremerker merket "Returskinn". Også disse får du utlevert fra dyrebilsjåføren. Vi gjør oppmerksom på at Fatland ikke erstatter revne returskinn.

Gjør plass!

Transport av dyr krever plass til dyrebilen. En vanlig dyrebil har en bredde på 2,5 meter og en lengde på 12 meter. Fri høyde som dyrebilen trenger er 4,5 meter. Med denne størrelsen kreves det god planlegging av veien til og fra fjøset. Planlegging av gode veier vil være ulikt fra gård til gård, men det er noen fellesmomenter:

 1. Smitte; dyrebilen skal krysse færrest mulig andre transportveier som berører fjøset.
  2. Godt grunnarbeid, god drenering og bæreevne på veien.
  3. Lastepunktet skal være oversiktlig å rygge inntil.
  4. Veien til og fra fjøset skal være fri for trær og greiner som slår i bilen eller hindrer sikt
  5. Grinder på lasterampe skal lett kunne tilsluttes lastelemmen på dyrebilen.
  6. Siden dyr reagerer på miljøendringer som vind og nedbør, bør lastepunktet plasseres mest mulig i ly.


  Vi har full forståelse for at det er vanskelig å gjøre veldig mye med eksisterende veier, men ber spesielt om at trær beskjæres slik at bilene ikke blir skadet. For dere som prosjekterer nybygg og nye veier, kan dette være en god pekepinn på hvilke krav som må til for at bilene skal kunne komme trygt fram til lasterampa.


Fatland – det lønner seg!


Fatland betaler best for kvalitetslammene, og vi trenger lammene dine. Vi har gode avtaler med salg av lammekjøtt og ønsker enda flere som velger Fatland.  Hjelp oss med å skaffe flere leverandører. Avtal med naboene dine om at dere leverer sammen til Fatland.

Husk å sjekke at du har KSL i orden før lammesesongen starter!
Fatland leverer mange gode produkter som selges med «Nyt Norge»-merke. Matmerk har nå stilt krav om at alle produkter som skal merkes med «Nyt Norge» kommer fra produsenter med godkjent KSL-status.

Det er derfor veldig viktig at alle går inn på sin KSL-side via matmerk.no og sjekker sin status på KSL.

Her kan du se når du utførte siste egenrevisjon, og om du har lukket alle avvik fra en ekstern revisjon.

Egenrevisjon kan ikke være eldre enn 12 måneder.

Alle aktører i kjøttbransjen trekker 3 kr per kg dersom det leveres slakt fra en gård uten godkjent KSL.

På sikt kan dette trekket bli større, derfor oppfordrer vi alle våre produsenter om å ha KSL i orden!

Dersom du syns egenrevisjon eller lukking av avvik er vanskelig, så hjelper vi deg!

Ta gjerne kontakt med våre gode rådgivere!

Arnhild Skjørestad på e-post, eller tlf. 90 79 63 83, for sauekontrollen Gerd Skjoldal e-post , tlf. 95 89 63 34.