august 2

Husk innmelding senest tirsdag uka før ønsket levering

Lammeslaktinga er i full gang og riktig innmelding, innen fristene, er svært viktig.

Husk at innmelding MÅ være gjort senest tirsdag uka før slakting. Denne fristen er satt for at kapasiteten på inntransport og slakterier ikke skal bli sprengt nå i høysesongen.

Det er også viktig med så nøyaktig innmelding som mulig (antall dyr) slik at slakting og inntransport kan planlegges best mulig.

- Lammene som hittil er levert er store og fine. Slaktetallene tidlig i sesongen er høye, sier produsentrådgiver småfe, Tore Oftedal i Fatland.