august 2

Godt salg av gode slakt- derfor premierer vi deg!

Salget av lammekjøtt er bra og Fatland vil fortsette å premiere lam av god kvalitet.

Det er lam på reguleringslager og Fatland har fokus på at lagrene må reduseres før årets sesong. Fatland jobber intenst sammen med kjedene med å markedsføre norsk lammekjøtt! Hittil i 2016 har det vært god dekning for norsk lammekjøtt, slik at det ikke har vært aktuelt å importere lammekjøtt i år.

Salget av lammekjøtt er bra og Fatland vil fortsette å premiere lam av god kvalitet. Det er viktig at vi samarbeider om å få lammene inn til slakt når kjedene har sine kampanjer. Vi vet at salget av lammekjøtt går ned i oktober, og for å unngå unødvendig nedfrysning av norsk råvare vil vi oppfordre til mest mulig slakting innen den tid.

Fatland – Best på pris og service hele året!

Fatland premierer lam som tilfredsstiller krav til Elite+ fram til 21.okt. 2016.

SMÅFE

Pulje

1-19

20 - 29

30 - 49

50 - 79

80 - 99

100-149

150-199

200-299

300-399

>400

Puljetillegg

Kr. Pr kg

0,70

1,00

1,60

2,00

2,50

3,50

4,10

4,20

4,50

5,00

Kvalitetstillegg

Elitelam PLUSS + kr 5,00 /kg i kl. R og bedre, fettgruppe. 1+ til 3, nedre vektgrense 19,1 kg

(Siste mulighet for levering av Elite+ er 21. okt.2016)

EliteLAM + kr 3,00 /kg i kl. O+ og bedre, fettgruppe 1+ til 3, vektgrense 16,1 -19 kg

Vi har mindre fett-trekk i fettgruppe 3+, verdien av dette utgjør kr 2,00 /kg

Fatland har meget gode bonuser på lam, og vil i tillegg premiere levering av lam fra uke 33 til og med uke 39 og ung sau/sau i uke 33-39 og 42-45.

Sesongtillegget: Optilamtillegg (for hele året)

Uke, Kr/kg

LAM

SAU

1.000 til 1.999 kg /år

kr 1,00 /kg

33

2,00

1,00

2.000 til 2.999 kg /år

kr 1,50 /kg

34-36

2,50

1,00

3.000 til 3.999 kg /år

kr 1,80 /kg

37-39

2,50

0,00

4.000 til 4.999 kg /år

kr 2,10 /kg

40-41

0,00

0,00

5.000 til 5.999 kg /år

kr 2,40 /kg

42-45

0,00

1,00

Over 6.000 kg/år

kr 2,50 /kg

Villsaukampanje

11,1 kg, O- og bedre betales med kr 30,0 ekstra pr kg i august (+ Grunntilskudd og Ung Sau-tillegg). Dette gjelder villsau som blir klassifisert som ung sau!

Vær

Minsteprisen er kr 10,0 pr kg for klasse O og bedre. Den nye minsteprisen gjelder i perioden 1.Mars til 1.November.

Tørre og rene dyr – bedre ull

Sau og lam må være tørre ved levering til slakteriet. Levering av våte dyr kan medføre trekk på ulla. Derfor MÅ dyrene inn dagen før levering for å bli tørre. Vennligst vær nøye med dette!

Lever den ulla dere klipper hjemme til Fatland Ull til Karmøy 52 84 30 15 og Hommersåk 51 66 93 93.

Innmelding - rett antall i god tid

I sesongen vil det oppstå noe kø på telefonen. Dere kan sende innmelding på SMS én uke før ønsket levering.

SMS-nummer til slakteriene er:

Ølen 98242202, Jæren 97472290 og Oslo 97692651

Skriv: «antall lam, antall sau + dato. Leverandørnr.og navn», Skriv f.eks. følgende: «63 lam, 6 sau onsdag 28 august. 53779 Per Sauebonde»

Egentransport av dyrene til slakteriet, SØNDAGSLEVERING TIL FATLAND ØLEN

Søndagslevering til Fatland Ølen gir deg pristillegg som tilsvarer pulje på 200-299 uansett antall dyr levert. Ønsker du å levere slakt på søndager i sesongen skal dyrene være innmeldt innen torsdagen før. Første søndagslevering er søndag 21.aug.2016

Retur av slakt og skinn – bruk skjema og merker

Vi vil at dere skal bruke skjema for «Detalj om retur». Dette kan dere laste ned her, eller få tilsendt i posten. Sjåførene har også dette skjema i bilen, men vi vil at dere skal fylle det ut før sjåføren kommer! Sett inn merker sammen med sjåføren på dyr og skinn som skal i retur. Satsene for leieslakting finner du på våre hjemmeside.

Fatland – det lønner seg!

Fatland betaler best for kvalitetslammene, og vi trenger lammene dine. Vi har gode avtaler med salg av lammekjøtt og ønsker enda flere som velger Fatland.  Hjelp oss med å skaffe flere leverandører. Avtal med naboene dine om at dere leverer sammen til Fatland.

Ta kontakt med våre gode rådgivere:

Berit Pettersen på epost eller telefon 95 20 03 40 og Hilde Håland på epost eller telefon 98 24 22 14.

Følg oss på Facebook!

Over 8.000 personer følger oss på Facebook. Der finner du oppdateringer, bilder, videoer og siste nytt om alt som skjer.

Vi minner om åpningen av det nye anlegget ved Fatland Ølen 27. august. Det blir omvisning og grilling mellom klokken 12-16. Velkommen!