18835913 1712592942098932 4141997030705519125 n

Årets siste slaktedag for småfe er 29. november (Jæren) og 6. desember (Ølen og Oslo)

Fatland takker saueprodusentene for den gode tilførselen av lam i høst.

Ved Fatland Ølen og Fatland Oslo er årets siste slaktedag før jul for småfe fredag 6. desember 2019.

Ved Fatland Jæren er årets siste slaktedato fredag 29. november 2019.

Første slaktedag etter nyttår er mandag 13. januar 2020. Dette gjelder både Fatland Ølen, Fatland Jæren og Fatland Oslo.

Vi minner også om at alle småfe skal være merket med elektroniske øremerker og at innkjøpte dyr skal ha hvite øremerker ved levering.