DSC 9004

Tilbud til nye brukere

Vi gir nye brukere ekstra drahjelp de første årene.

Som ny bruker gir vi deg ekstra drahjelp de første årene. Dette gjelder både økonomi og faglig rådgiving. Det er viktig at du tar kontakt med oss før du starter opp. Sammen lager vi en plan for at du skal få en best mulig start.

Fatland gir ny bruker bonus på småfe og gris i to år. For storfe gir vi bonus i tre år.

Tillegg på slakt
Fatland gir nye brukere + kr 0,60 pr kg slakt i to år, storfe + kr 1,00 i tre år, i tillegg til ordinær bonus.

Nye brukere som skal starte opp med gård bestemmer selv når de vil starte ordningen.
Dette er gjort for at en kan komme opp i god produksjon og få mest mulig glede av ordningen.

Tillegg for livdyr

Smågris
Selger får + Kr 20,- pr gris

Purker
Kjøper og Selger får kr 25,- pr småpurke og kr 50,- pr bedekningsklare og kr 100,- pr drektige purke.

Kalv/fôringsdyr
Selger får kr 50,- for kalv < 100 kg og kr 100,- for kalv > 100 kg

Ku/kviger
Selger får 250,- ved omsetning av kyr, kviger og okser.