P2281993

Helsegris - helsetjenesten for svin

Helsegris er et dokumentasjons- og oppfølgingssystem for helse, velferd og hygiene i alle norske svinebesetninger.

Systemet erstatter dagens Helseweb for avlsbesetninger og den tradisjonelle helsegrisordningen for smågris-selgende besetninger.

Link til Helsegris finnner du her

En kvalitetssikring av daglig praksis, inkludert hygiene, helse og velferd, skal gi et godt grunnlag for målrettet rådgiving og positiv økonomisk gevinst for den enkelte svineprodusent, samtidig som det skal sikre slakteriorganisasjonene kvalitet på dyrene de mottar og dermed på produktene de tilbyr forbrukerne.

Dette er viktig for å ivareta tilliten i markedet. En forutsetning for å klare dette er at det foreligger dokumentasjon på forholdene i besetningene.

Per i dag er det bare i avlsbesetninger, smågrisselgende besetninger og purkeringer at det stilles krav om faste veterinærbesøk med standardisert innhold. Den nye ordningen vil inkludere alle norske svinebesetninger.

(Kilde: Animalia.no)