AdobeStock 174911383

Fatland vil betale mer

Vi øker optimaliseringstillegget på slaktegris.

Markedet for gris ser bedre ut enn på lenge og vi ønsker å levere nok norsk kjøtt, slik det etterspørres fra våre kunder.

Etter påske, fra 14. april 2020, øker vi derfor optimaliseringstillegget med 0,50 kr/kg, fra dagens kr 0,70 kr/kg til 1,20 kr./kg.

I tillegg hever vi avregningsprisen med 0,80 kr/kg for gris slaktet i vektintervallet 85,1-90,0 kg.

Hvis du slakter en gris på 86 kg vil du altså få 86 kr mer enn før påske!

Gir tilbake til bonden

Vår jobb blir effektivisert hvis vi har jevn størrelse på griser gjennom våre anlegg. Vår gevinst ved å jobbe mer effektivt ønsker vi å dele med våre svineprodusenter.

Vi ønsker derfor mer slaktegris med vekt 77,5 – 87,5 kg, og øker optimaliseringstillegget med 0,50 kr/kg. til kr 1,20 kr/kg.

Totaltsett  gir dette våre slaktegrisprodusenter gode muligheter til å styrke økonomien med 0,50 – 1,30 kr/kg.

En noe økt gjennomsnittsvekt vil også føre til ett tillegg på mellom 14-16 kr. per kg. øket snittvekt.

God økonomi hos slaktegrisprodusenten er viktig også for smågrisprodusenten. Dette sikrer oss  omsetning av smågris i et krevende smågrismarked.

Se egen også sak om levendevekter ved innmelding og slakt, og utslaktingsstrategi for å oppnå våre bonuser og tillegg.

Les mer om hvordan du oppnår bonuser og tillegg for slaktegris her.

Ta gjerne kontakt med var produsentrådgiver på gris, Harald Pedersen, hvis du har spørsmål:

Telefon: 98 25 39 11