AdobeStock 289670847

Slik får du best betalt for slaktegris

Utslaktingsstrategi og vekt med innmelding av slaktegris.

Vår effektivitetsgevinst på planlegging, slakting og transport, deler vi med våre svineprodusenter i form av bonusene; "Tillegg rett innmelding, optimaliseringstillegg og puljetillegg."

Fatland betaler best for gris slakta i vektintervallet 80-90 kg (optimaliseringstillegget). Slaktevekt utgjør ca 68% av levendevekt. Det vil si at for å treffe slaktevekten som gir best betalt må grisen ved levering være +/- 125 kg levendevekt.

For å oppnå tillegg for rett innmelding, skal en melde inn innen tirsdag uka før ønsket slakteuke. På slutten av framfôringstida vokser griser ca 1 kg levendevekt per dag. (mange har også noe høyere tilvekst) Levendevekt ved innmelding bør da være +/- 110-115 kg levendevekt.

Høyest puljetillegg oppnås med leveranse > 90 slaktegris, men det er for eksempel bare en nedgang på 0,35 kr/kg ved å levere 50-59 slaktegris. Optimaliseringstillegget på 1,20 kr/kg er mange ganger høyere!

Hvis en treffer optimaliseringstillegget på disse grisene vil det være økonomisk fornuftig å begynne å slakte ut en mindre pulje av de største grisene, tidlig selv om en ikke oppnår full pulje.

Dette gir bedre plass i bingen til de som er igjen som igjen øker trivselen til grisene.

Det er også viktig å slakte ut de største grisene FØR de passer 90 kg i slaktevekt. Her er det en nedgang i noteringsprisen på hele 1,60kr/kg i forhold til gris under 90 kg. Dette sammen med stort fôrforbruk på slutten «spiser opp» mye av dekningsbidraget.

Har du spørsmål om din besetning ang. dette, ta gjerne kontakt med vår produsentrådgiver på gris, Harald Pedersen.