Skjermbilde 2018-12-13 11.21.25

Prisløyper småfe og gris, 2. halvår 2019

Det er satt opp følgende prisløyper og engrosprisendringer de neste månedene.

Prisløype lam

Mandag 1. juli (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 5. august (uke 32): Engrospris opp 2,20 kr/kg
Mandag 26. august (uke 35): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 2. september (uke 36): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 9. september (uke 37): Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 16. september (uke 38): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 23. september (uke 39): Engrospris ned 1,80 kr/kg
Mandag 30 september (uke 40): Engrospris ned 1,30 kr/kg
Mandag 7. oktober (uke 41): Engrospris ned 0,50 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2019 på 66,10 kr/kg. Det er 1,50 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2019 og 2. halvår 2018.


Prisløype sau

Under forutsetning av at Omsetningsrådet vedtar differensiering av satsene for omsetningsavgift mellom lam og sau i tråd med Norturas forslag, legges det ikke opp til engrosprisendringer for sau i 2. halvår 2019.


Prisløype/prisprognose gris

Mandag 1. juli (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 26. august (uke 35): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 30. september (uke 40): Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 14. oktober (uke 42): Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 9. desember (uke 50): Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 16. desember (uke 51): Engrospris ned 0,40 kr/kg

Med denne prisløypa legges det opp til uttak av målpris for avtaleåret 2019/2020 på 32,43 kr/kg.