Smågris

Priser og prisprognoser gris 2. halvår 2019

Det er satt opp følgende prisløyper og engrosprisendringer de neste månedene.

Slakt

Den 1. juli ble engrosprisen for gris økt med kr 0,20 pr kg samtidig som ligningen i beregning av kjøttprosent ble endret.

Avregnet kjøttprosent vil i snitt øke med 0,7% i forhold til tidligere. Dette utgjør en økning i avregningsprisen med rundt kr. 0,30 pr. kg.

Effekten på økt engrospris og økt kjøttprosent var en prisøkning for bonden på kr. 0,50 pr. kg den 1. juli.

Det er planlagt engrosprisendringer fremover som igjen vil gi lik endring i avregningspris til bonden.

Planlagte engrosprisendringer per kilo i 2. halvår 2019:

1. juli (uke 27) opp 0,20 kr./kg.
26. august (uke 35) opp 0,50 kr./kg.
30. september (uke 40) opp 0,40 kr./kg.
14. oktober (uke 42) opp 0,40 kr./kg.
9. desember (uke 50) ned 0,40 kr./kg.
16. desember (uke 51) ned 0,40 kr./kg.


Smågris

Prisen på smågris økte 8. juli med 10 kr. slik at prisen for en 25 kg helsegris er kr. 740 pr. stk.

Det er også varslet en økning på kr. 20 mandag den 15. juli. En 25 kg. helsegris blir da kr 760 pr. stk.