griseslakt

Prisendring gris

For å bedre markedsbalansen er det ønskelig med noe lettere gris.

Markedssituasjonen viser et overskudd for svin. For å bedre markedsbalansen er det ønskelig å redusere slaktevekten på de tyngste grisene.

Fra 1. januar 2018 betaler Fatland fortsatt topp-pris inntil 85 kg. og har Optmaliseringstillegg på 0,70 kr. på gris mellom 75 og 85 kg. Vi har samtidig redusert prisnedtrappingen mellom 85,1 og 90 kg., slik at vi fortsatt ønsker oss grisen på en gjennomsnittsvekt på ca. 80-82 kg, men må ha færre av de tunge grisene. Markedet må i balanse, og vi ser at det er for mange som slakter altfor tung gris.

Tidligere vektgruppe 81,1-85,0 kg. blir splittet i to nye vektgrupper: 81,1 - 83,0 kg og 83,1 - 85 kg.


Gris i klasse U og R, med kjøttprosent under 55, settes ned 0,70 kr. per kg.


Fra 1. januar 2018 blir det følgende endringer i avregningsprisene for gris:

 • Gris, alle klasser under under 79,1 kg., og liten, opp kr. 0,23 kr./kg.
 • Gris, alle klasser i vektgruppe 79,1-81,0 kg., opp kr 0,63 kr./kg.
 • Gris, alle klasser i vektgruppe 81,1-83,0 kg., opp kr. 1,13 kr./kg.
 • Gris, alle klasser i vektgruppe 83,1-85,0 kg., opp kr. 1,13 kr./kg.
 • Gris, alle klasser i vektgruppe 85,1-90,0 kg., opp 0,83 kr./kg.
 • Gris, alle klasser i vektgruppe 90,1-95 kg., opp 0,07 kr./kg.
 • Gris, alle klasser i vektgruppe 95,1-100,0 kg., ned kr. 0,07 kr./kg.
 • Gris, alle klasser i vektgruppe 100,1-105 kg., ned 0,97 kr./kg.
 • Gris, alle klasser i vektgruppe 105,1-110,0 kg., ned 1,37 kr./kg.
 • Gris, alle klasser over 110,1 kg., opp kr. 0,73 kr./kg.
 • Purke skåldet, alle klasser, ned 0,49 kr./kg.
 • Purke flådd, alle klasser, ned 0,49 kr./kg.
 • Råne skåldet, alle klasser, ned kr. 0,07 kr./kg.
 • Råne flådd, alle klasser, ned 0,09 kr./kg.