AdobeStock 289670847

Hva betyr endringer i puljetillegget i bonusen?

Endringene i vårt bonussystem som ble innført 02.03.2020 for smågris, og som innføres 01.06.2020 på slaktegris, gjøres for å få innmelding til rett tid.

Dette for at transport, slakting, innkjøp av helt slakt og salg kan planlegges bedre.

For de som melder inn til rett tid vil avregningen bli lik og endringene vil ikke gi økonomisk utslag.

SMÅGRIS (endring fra 2.3.20):

Innfører «Tillegg for RETT innmelding» kr 20 pr. smågris
Viderefaktureres IKKE kjøper
Krav til innmelding ved avvenning
Rett antall +/- 10%
Kombinertprodusenter vil bli godtgjort dette.
Tilsvarende reduksjon i puljetillegget (- 20 kr)

SLAKTEGRIS (endring fra 1.6.20):

Innfører «Tillegg for RETT innmelding» kr 0,70 pr. kg
Innmelding tirsdag uka før ønska slakteuke
Rett antall +/- 10%
Tilsvarende reduksjon (kr 0,70) i puljetillegget*
Smågrisen blir kr 20 billigere i innkjøp (kr 0,25 pr kg på en 80 kg slakta gris)

*Samtidig har vi justert litt opp de minste puljene (ellers ville de kommet i minus ved å flytte kr 0,70 pr. kg)) Dette vil komme spesielt de mindre besetningene til gode.

De mindre besetningene er også veldig viktige for Fatland, tenker da spesielt på «spotgris» og restpuljer.

Regneeksempel slaktegris:

Gammel sats kvantum (< 90) kr 1,90

Ny sats kvantum (< 90) kr 0,95

Innmeldingstillegg kr 0,70 (tirsdag uken før slakting)

Billigere smågris 20 kr stk (på 80 kg slakt blir det kr 0,25 pr kg)

Totalt kr 0,95 + kr 0,70 + kr 0,25 = kr 1,90.

Fatland øker fra 14.4.2020, optimaliseringstillegget (77,1 -87,1 kg) og avregningsprisen i vektintervallet 85,1-90,0.

Les mer om det her