AdobeStock 268709557

Godt salg av svinekjøtt gir prisøkning fra 27. april

Det er stor etterspørsel etter norsk gris. Vi nærmer oss grillsesongen og folk planlegger sommerferie i Norge. Derfor forventer et veldig godt salg i de nærmeste månedene.

Det har kommet flere gode nyheter for slaktegrisprodusenten, og nå vil vi også øke smågrisprisen med 25 kroner. Produksjon av svinekjøtt er et samarbeid mellom smågrisprodusent, slaktegrisprodusent og slakteri. Den økte fortjenesten som slaktegrisprodusenten nå får, bør deles med smågrisprodusenten.

Smågrisprodusenten har også hatt krevende økonomi lenge. Vi i Fatland vil derfor fra 27. april garantere at smågrisprisen øker med 25 kr.

Hvis markedsregulator øker prisen før denne datoen, er vi glade for det. Hvis ikke tar vi det på våre puljetillegg.

Vektgrensen for Optimaliseringstillegget øker

Fatland vil fra 27. april øke vektgrensene på vårt optimaliseringstillegg opp 2,5 kg. Nytt vektintervall blir: 80,0-90,0 kg.

Optimaliseringstillegget er kr/kg 1,20, og er viktig for slaktegrisprodusenten.

Fra 14.april 2020 økes Fatlands optimaliseringstillegget med 0,50 kr/kg til kr 1,20 kr/kg. Topp-prisen på gris går opp til 90 kg fra samme dato, og dette er en forbedring på 80 øre/kg i vektgruppen 85,1-90 kg. Fatland har med dette gitt våre slaktegrisprodusenter gode muligheter til å styrke sin økonomi.

Økt optimaliseringstillegg kr/kg 0,50 x 85 kg kr 42,50.

Økt slaktevekt 3 kg (fortjeneste pr kg 14-16 kr) kr 45,00.

Økt avregningspris med kr/kg 0,80 i vektintervall 85,1-90,0 kg vil gi 70 kroner i bedre betaling for grisen i denne vektgruppen.

Se også egen sak om levendevekter ved innmelding, slakt, og utslaktingsstrategi,for å oppnå våre bonuser og tillegg.

Fatland vil følge markedsutviklingen, og hvis det blir behov for å sette ned slaktevektene litt, vil vi endre vektgrensen for optimaliseringstillegget ned igjen.