IMG 5045

Fatland bidrar sterkt til å få svinemarkedet i balanse

Fatland er med på dugnaden for å markedet i balanse. Pristillegg endres noe.

- Fatland har felles interesse med norske bønder i å ha et marked i balanse. Fatland arbeider ut i fra dette når vi planlegger produksjonen, og vi har hatt en produksjonsutvikling som er styrt av markedsbehovet. Vi har god samvittighet, men ser at andre aktører har stimulert til en større produksjonsvekst enn markedet kan tåle. Derfor skal vi delta på dugnaden for å få markedet i balanse, sier konsernsjef Terje Wester.

Fra 30. mai vil pristillegget på kr 0,70 pr kg i dagens vektgruppe fra 80,1 – 90,0 kg bli endret til å gjelde for vektgruppen 75,1 til 85,0 kg. Topp-prisen på gris flyttes altså 5 kg ned.

I tillegg vil Fatland sin topp avregningspris flyttes fra 95 kg til 90 kg, og prisnedgangen her er 0,40 kr/kg. Fra 95,1 kg vil Fatland følge vanlig avregningspris, og dette betyr at prisen går ned med 2,30 kr/kg.

- Vi forventer at dette tiltaket vil redusere gjennomsnittlig slaktevekt noe, og at dette er et tiltak som virker nå. Viktigere er det å gjøre ting riktig fremover, og her må vi anbefale en reduksjon i antall produserte smågris. Fatland er opptatt av at antall gris skal tilpasses markedet, og oppfordrer dere smågrisprodusenter å redusere bedekningene med 5 prosent nå. Vi tror at det er behov for å bremse smågrisproduksjonen inntil vi ser muligheter for økt salg, sier konsernsjef Wester.

Fatland kjøper mye gris fra andre slakterier og har et veldig godt salg. Våre ansatte gjør en kjempejobb og jobber mye overtid for å få svinekjøtt ut til butikkene. Vi har Norges beste grillprodukter og det er mye positivt for dere svineprodusenter!