griseslakt

Fatland åpner for slakting av lett gris

For å bidra til å få markedet i bedre balanse vil Fatland slakte lett gris.

På bakgrunn av den krevende markedssituasjonen på gris vedtok Omsetningsrådet 11. september 2018 en ordning hvor det gis kompensasjon til slakterier som slakter lett gris.

Målet er å redusere produksjonen med 1.500 tonn i 1. halvår 2019. Det tilsvarer ca. 30.000 griser. Ordningen er frivillig for slakteriene.

Fatland vil delta i denne slaktingen for å bidra til få markedet i bedre balanse.

Fra mandag 24. september 2018 vil Fatland slakte lett gris med minimum 30 kg. levende vekt, og helst ikke over 35 kg. levende vekt. Minimumsvekten er satt på grunn av utformingen av våre slaktelinjer.

Lett gris levert til slakt vil få et oppgjør tilsvarende livdyrverdien. Lett gris til slakting må være minimum 30 kg. levende vekt. Gris som er lettere enn dette blir ikke betalt.

Vi gjør oppmerksom på at det er slakteriene som avgjør hvilke griser som kan komme inn under denne ordningen.