Smågris

Endring av Opti-tillegget for gris i 2020

Optimaliseringstillegget blir nå 0,70 kr/kg for all slaktegris slakta innenfor vektintervallet 77,5-87,5 kg.

Etter tilbakemelding fra våre slaktegrisprodusenter, og for at det skal være lettere å treffe Optimaliseringstillegget ved slakting av gris, endrer vi nå kriteriene for dette.

Vi går tilbake til ordningen som var før april 2019. Optimaliseringstillegget blir nå 0,70 kr/kg for all slaktegris slakta innenfor vektintervallet 77,5-87,5 kg.