fatland logo original stående CMYK

Vi trenger en dyktig veterinær

Vi trenger en dyktig medarbeider til vår rådgivningstjeneste. Vi søker etter person med veterinærutdanning som kan besøke våre produsenter, øke fokuset på dyrevelferd og smitteforebyggende tiltak for god helse. Hos oss vil du få muligheten til å arbeide tett på våre produsenter i rådgivingsteamet, i nært samarbeid med øvrig fagkompetanse som Helsetjenesten for svin – Animalia, KLF, Norsvin, Veterinærinstituttet, Mattilsynet, samt tett på den daglige ledelse.

Se hele stillingsannonsen her

Arbeidet vil i hovedsak bestå av:

Arbeidet vil i hovedsak bestå av:

  • Rådgivning og oppfølging til våre produsenter - primært svineprodusenter, men også noe småfe og storfe.
  • Besetningsbesøk og oppsøkende virksomhet. Noe reisevirksomhet i Sør-Norge må påregnes.
  • Veterinærfaglig arbeid ut til produsentene med fokus på dyrevelferd, dyrehelse og smitteforebyggende tiltak.
  • Dyrevelferdsansvarlig.
  • Kontakt med Fatlands kunder.
  • Holde seg faglig oppdatert, for eksempel gjennom kurs.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • veterinær
  • God evne til kommunikasjon og samarbeid.
  • Utadvendt
  • Løsningsorientert, fleksibel og lærevillig.

Stillingen krever også initiativ og evne til å følge opp flere samtidige arbeidsoppgaver som faller naturlig inn under stillingen. Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser og et travelt, uformelt miljø. Kontorsted er Fatland Jæren, Hommersåk.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Harald Pedersen, leder av Fatlands produsenttjeneste, tlf. 98 25 39 11, eller e-post.

Søknad med CV sendes før 30. august 2020 på e-post til jobb@fatland.no.