Produsentrådgiver med veterinærkompetanse

Vi søker etter person med veterinærutdanning som kan besøke våre produsenter, øke fokuset på dyrevelferd og smitteforebyggende tiltak for god helse.

Vi trenger en dyktig medarbeider til vår rådgivningstjeneste. Vi søker etter person med veterinærutdanning som kan besøke våre produsenter, øke fokuset på dyrevelferd og smitteforebyggende tiltak for god helse.

Hos oss vil du få muligheten til å arbeide tett på våre produsenter i rådgivingsteamet, i nært samarbeid med øvrig fagkompetanse som Helsetjenesten for svin – Animalia, KLF, Norsvin, Veterinærinstituttet, Mattilsynet, samt tett på den daglige ledelse.

Se hele stillingsannonsen her

Arbeidet vil i hovedsak bestå av:

  • Rådgivning og oppfølging til våre produsenter - primært svineprodusenter, men også noe småfe og storfe.
  • Besetningsbesøk og oppsøkende virksomhet. Noe reisevirksomhet i Sør-Norge må påregnes.
  • Veterinærfaglig arbeid ut til produsentene med fokus på dyrevelferd, dyrehelse og smitteforebyggende tiltak.
  • Dyrevelferdsansvarlig.
  • Kontakt med Fatlands kunder.
  • Holde seg faglig oppdatert, for eksempel gjennom kurs. Stillingen gir stort rom for faglig utviking.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Veterinær
  • God evne til kommunikasjon og samarbeid.
  • Utadvendt
  • Løsningsorientert, fleksibel og lærevillig.

Stillingen krever også initiativ og evne til å følge opp flere samtidige arbeidsoppgaver som faller naturlig inn under stillingen. Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser og et travelt, uformelt miljø. Kontorsted er Fatland Jæren, Hommersåk.

Søknad med CV sendes på e-post til jobb@fatland.no.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Harald Pedersen, leder produsentrådgivningstjenesten, tlf. 98 25 39 11, e-post.