Silver calculator and financial statistics on clipboard pad at office table closeup. Internal Revenue Service inspector sum check irs investigation earnings savings loan and credit concept

Prisprognose for storfe 1. halvår 2021

Publisert 04.11.2020  kl 14:06

Oppdatert 22.12.2020  kl 10:19

Her finner du oversikt over forventet prisløype for storfe fremover.

Fatland innfører ekstratillegg på storfe fra uke 16 med en opptrapping til uke 20. Da er ekstratillegget på kr 1,60 per kilo. Fatland ekstra trappes ned  i to trinn i uke 26 og 27.

ENGRO Oms Endring Fatland Ekstra Endring avregningspris til produsent
4. januar (uke1) opp kr 0,90 Ned 1,10 x Opp Kr 2,00
1. februar (uke5) x Ned 0,30 x Opp Kr 0,30
1. mars (uke 9) ned kr 1,30 Opp  0,70 x Ned Kr 2,00
5. april (uke 14) opp kr 0,80 Ned 0,70 x Opp Kr 1,50
19. april (uke 16) opp kr 0,70 x Opp 0,30 Opp Kr 1,00
3. mai (uke 18) opp kr 0,70 x Opp 0,30 Opp Kr 1,00
17. mai (uke 20) x x Opp 1,00 Opp Kr 1,00
28. juni (uke 26) x x Ned 1,00 Ned Kr 1,00
5. juli (uke 27) x x Ned 0,60 Ned Kr 0,60

Dette gir en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2021 som vil være kr 1,50 pr kg høyere enn for 2. halvår 2020.

Prisløypen er en prognose. Det kan komme små endringer i prisløypen. Dette kan for eksempel være økte kostnader, endrede hudverdier, endrede innmatverdier etc.

Andre saker