Skjermbilde 2018-12-13 11.21.25

Prisløyper storfe, småfe og gris, første halvår 2019

Publisert 13.12.2018  kl 10:03

Oppdatert 08.12.2020  kl 09:44

Her finner du prisløyper og varslede endringer i engrospriser og omsetningsavgiften de neste månedene.

Prisløype storfe

Endringene er påvirket av engropris, omsetningsavgift og Fatland Ekstra-tillegg.

Summen av disse avgjør hva endringen i slaktepris/avregningspris blir til deg som bonde.

Her finner du den endringen du som produsent får i kilopris i de aktuelle ukene våren 2019:

  • Uke 1 (31/12) : Slaktepris opp kr. 1,30 pr. kg. (resultat av endret engropris og omsetningsavgift).
  • Uke 5 (28/01): Slaktepris opp kr. 0,60 pr. kg. (resultat av redusert omsetningsavgift).
  • Uke 10 (04/03): Slaktepris ned kr. 1,50 pr. kg. (resultat av redusert engropris og økt omsetningsavgift).
  • Uke 13 (25/03): Slaktepris opp kr. 0,50 pr. kg. (resultat av økt Fatland Ekstra-tillegg).
  • Uke 15 (08/04): Slaktepris opp kr. 0,50 pr. kg. (resultat av økt Fatland Ekstra-tillegg).
  • Uke 17 (22/04): Slaktepris opp kr 1,50 pr kg (resultat av økt engropris og redusert omsetningsavgift).
  • Uke 18 (29/04): Slaktepris opp kr 1,20 pr kg (resultat av økt engropris og økt Fatland Ekstra-tillegg med 50 øre).
  • Uke 26 (24/6): Slaktepris ned kr 0,75 pr kg (resultat av redusert Fatland Ekstra-tillegg).
  • Uke 27 (01/07): Slaktepris ned kr 0,75 pr kg (resultat av redusert Fatland Ekstra-tillegg).

Utfyllende info Fatland Ekstra storfe våren 2019

Fatland Ekstra starter med kr. 0,50 pr. kg. i uke 13, det trappes opp med kr. 0,50 i uke 14 og ytterligere med kr. 0,50 i uke 18. Fatland Ekstra-tillegget er da på totalt kr 1,50  pr kg.

Fatland Ekstra trappes ned med kr 0,75 pr. kg. fra uke 26 og ytterligere med kr. 0,75 pr. kg. fra uke 27.

Prisløype lam

Mandag 31. desember (uke 1): Engrospris opp kr. 0,50 pr. kg.
Mandag 14. januar (uke 3): Engrospris opp kr. 1,00 pr. kg.
Mandag 4. februar (uke 6): Engrospris opp kr. 1,00 pr. kg.
Mandag 25. februar (uke 9): Engrospris opp kr. 1,00 pr. kg.
Mandag 22. april (uke 17): Engrospris opp kr. 4,00 pr. kg.

Samlet gir dette gjennomsnittlig engrospris for første halvår 2019 som vil være på samme nivå som for andre halvår 2018.

Prisløype sau

Ingen prisendringer.

Prisløype/prisprognose gris

Det er p.t ingen planlagte prisendringer på gris i første halvår 2019.

2019-satser omsetningsavgift

Omsetningsavgift beregnes på all omsetning av melk, kjøtt, egg, fjørfekjøtt, korn og pelsdyrskinn. Formålet med avgiften er at den skal brukes til tiltak som fremmer omsetningen av disse vareslagene. Landbruks- og matdepartementet har for 2019 fastsatt følgende satser, kr./kg.

F.o.m. 01.01.19 F.o.m. 28.01.19 F.o.m 04.03.19 F.o.m. 22.04.19 F.o.m. 05.08.19 F.o.m. 16.09.19 F.o.m. 30.09.19 Maksimalsatser fra 01.01.19
Sau 3,10 2,10 3,10 4,00
Lam 3,10 2,10 3,10 4,00
Storfe 1,00 0,40 1,10 0,30 1,30 2,00
Gris 2,00 2,50
Purke/råne 0,50

Andre saker