DSC 8031

Prisløype på storfe i Fatland høsten 2019

Publisert 04.07.2019  kl 19:18

Oppdatert 07.12.2020  kl 14:24

Storfeprisen i andre halvår er lagt opp slik at slaktingen skal bli relativt jevn uke for uke.

Dette er utfordrende med telledato 1. oktober, og i forbindelse med denne datoen er det et betydelig fall i avregningsprisen som kompenserer for verdien av å telle dyra.


Prisfallet på storfe er mindre i høst enn sist høst, og det vil gjøre det enklere å planlegge slaktingen.


Prisen på storfe settes med bakgrunn i endringer i engrospris og omsetningsavgift, og dette vil gjelde alle storfe. I tillegg er det endringer i kjøttfetillegget og vekt-tillegg som påvirker dere som driver med framfòring av kjøttfe.


Denne oversikten, sist oppdatert 7. oktober 2019, viser endringer i avregningsprisen, og årsaken til disse endringene:

Endring i avregningsprisen Endring  i omsetningsavgift Endring i engrospris
Mandag 5/8 + kr. 0,50 + kr. 0,50
Mandag 2/9 - kr. 0,50 - kr. 0,50
Mandag 30/9 - kr. 1,40 + kr. 1,00 - kr. 0,40
Mandag 21/10 - kr. 0,30 - kr. 0,30
Mandag 28/10 - kr. 0,30 - kr. 0,30
Mandag 18/11 + kr. 0,50 +kr 0,50

Kjøttfetillegget

  • 26/8 reduseres kjøttfetillegget med kr. 1,00 (til 3,00 kr./kg.)
  • 30/9 reduseres kjøttfetillegget med kr. 1,00 (til 2,00 kr./kg.)
  • 2/12 øker kjøttfetillegget med kr. 1,00 (til 3,00 kr./kg.)

Endring på premiering på vekt

Fatland Kilo Pluss 350 og 300 reduseres også i høst. Dette tillegget gis bare på storfe i klasse R- og bedre, og vil få utslag for disse dyra. Grunnen til at vi tar ned dette tillegget er at vi nærmer oss en overproduksjon på storfe.

  • 12/8 fjernes tillegget på kr. 0,50 for dyr over 350 kg
  • 19/8 reduseres tillegget med kr. 0,50 for dyr over 300 kg. Fra denne datoen vil da Fatland kilo pluss 300 være kr 1,00

Andre saker