AdobeStock 285782332

Prisløype på storfe i Fatland, 1. halvår 2020

Publisert 17.01.2020  kl 10:33

Oppdatert 09.12.2020  kl 10:28

Storfeprisen i første halvår er lagt opp slik at slaktingen skal bli relativt jevn uke for uke.

Prisen på storfe settes med bakgrunn i endringer i engrospris, omsetningsavgift og Fatland Ekstra-tillegget, og dette vil gjelde alle storfe. I tillegg vil endringer i kjøttfetillegget og vekt-tilleggene påvirke prisene for dere som driver med framfòring av kjøttfe.

Fatland Ekstra-tillegget brukes aktivt som et verktøy for å premiere produsentene og jevne ut slaktemengden slik at vi og kjøttmarkedet unngår for stor forskjell mellom tilbud og etterspørsel. En jevnere slaktemengde gir oss mulighet til forutsigbare leveranser ut til butikkjedene. Med en jevn slaktemengde til rett tid er vi også i stand til å levere en enda mer effektiv inntransport

Utviklingen i storfeprisløypa ser slik ut (eksempel Ung okse R-):

På prisløypa er det avregningsprisen + Fatland ekstra som er oppgitt, uten puljetillegg og kvalitetstillegg.

Denne oversikten, sist oppdatert 17. januar 2020, viser endringer i avregningsprisen, og årsaken til disse endringene:

Endring i avregningsprisen Endring  i omsetningsavgift Endring i engrospris Fatland Ekstra
Mandag 30.12.2019 - kr. 0,70 + kr. 0,70
Mandag 27.01.2020 + kr. 0,60 - kr. 0,60
Mandag 02.03.2020 - kr. 1,50 + kr. 0,70 - kr. 0,80
Mandag 16.03.2020 + kr. 0,50 + kr. 0,50
Mandag 30.03.2020 + kr. 0,50 + kr. 0,50
Mandag 06.04.2020 + kr. 0,50 + kr. 0,50
Mandag 13.04.2020 + kr. 0,80 - kr. 0,80 + kr. 0,50 - kr. 0,50
Mandag 20.04.2020 + kr. 0,80 + kr. 0,80 kr. 0,00
Mandag 27.04.2020 + kr. 0,30 + kr. 0,30
Mandag 04.05.2020 + kr. 0,40 + kr. 0,40
Mandag 11.05.2020 + kr. 0,40 + kr. 0,40
Mandag 01.06.2020 - kr. 0,30 - kr. 0,30
Mandag 15.06.2020 - kr. 0,30

- kr. 0,30

Mandag 22.06.2020 - kr. 0,50 - kr. 0,50
Mandag 29.06.2020 - kr. 0,50 - kr. 0,50

Kjøttfetillegg

Kjøttfetillegget fortsetter på kr. 3.00/kg.

  • Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat og ung ku.
  • Rasekrav 75% kjøttfe: Charolais, Limousine, Simmental, Aberdeen Angus, Tiroler Grauvieh, Blonde d`Aquitaine, Hereford, Galloway, Highland Cattle og Dexter.
  • Klassekrav: R- og bedre.
  • Vanlig avtaleinnmelding (3 uker).
  • Driften skal være KSL godkjent.
  • Alle dyr skal meldes inn med individnummer.
  • Følgeseddel skal følge slakt fra gård til slakteri.
  • OptiBiff-leverandør hos Fatland.

Premiering på vekt

Vi gjeninnfører premieringen for dyr over 300 og 350 kg, slik at dette blir som våren 2019.

Fatland Kilo Pluss 300: kr. 1,50 pr. kg. for vekter 300,0-349,9 kg. for klassene R- til E+(kvige,kastrat, ung okse og ung ku).

Fatland Kilo Pluss 350: kr. 2,00 pr. kg. for vekter over 350 kg. for klassene R- til E+ (kvige,kastrat, ung okse og ung ku).

Limousin

Her vil det komme informasjon om endringer senere i vinter. Foreløpig gjelder de ordningene vi har.

Andre saker