Ku2

Foreløpig prisløype for storfe 1. halvår 2024

Dato og ukenummer Endring i noteringspris Endring i omsetningsavgift Fatland Ekstra Samlet endring avregningspris til produsent

Mandag 14. november

(uke 46)

Ned 0,80 kr Opp kr 0,80 pr kg

Mandag 27. november

(uke 48)

Opp 0,60 kr Opp kr 0,60  pr kg

Mandag 01. januar 2024

(uke 01)

Opp 0,60 kr Opp kr 0,60 pr kg

Mandag 04. mars  2024      (uke 10)

Ned 1,50 kr Ned kr 1,50  pr kg
Mandag 01. april  2024       (uke 14) Opp 2,30 kr Opp kr 2,30  pr kg

Prisløypen oppdateres når omsetningsavgift er fastsatt.

Prisløypen er en prognose. Det kan komme endringer i prisløypen.

Publisert 31.10.2023  kl 12:53

Oppdatert 31.10.2023  kl 13:03

Andre saker