DSC 5924

Vi bedrer vilkårene på vårt kjøttfetillegg fra 7. februar 2022

Nå kan du også oppnå kjøttfetillegg på O+.

Husk at vi også allerede har endret våre sesongvariasjoner på kjøttfe. Nå er prisen lik hele året. Det gjør at du selv i større grad kan avgjøre når du vil slakte dine kjøttfedyr.

Kriterier for Fatland Kjøttfe-tillegg

  • Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat og ung ku.

  • Rasekrav 75% kjøttfe: Charolais, Limousine, Simmental, Tiroler Grauvieh, Blonde d`Aquitaine, Hereford, Galloway, Highland Cattle og Dexter.

  • Klassekrav: O+ og bedre.

  • Vanlig avtaleinnmelding (3 uker).

  • Driften skal være KSL godkjent.

  • Alle dyr skal meldes inn med individnummer.

  • Følgeseddel skal følge slakt fra gård til slakteri.

  • OptiBiff-leverandør hos Fatland.

Fatland Kjøttfetillegg

Kr. 3,00 pr. kg.

Publisert 02.02.2022  kl 15:59

Oppdatert 29.03.2022  kl 09:56

Andre saker