AdobeStock 233510915

Nå senkes antallet for å oppnå fullt puljetillegg på storfe og slaktegris

Fra nyttår (04.01.2021)senker Fatland kravet for å oppnå maks puljetillegg på storfe og slaktegris.

Satsene per kilo er uendret.

Se bonus og leverignstillegg her.

Høyeste puljetillegg på storfe endres fra > 22 til > 20. Satsen er den samme som før, kr 3,70 pr kg.

Det vil si at en oppnår fullt puljetillegg ved innmelding av 20 storfe eller mer.

Høyeste puljetillegg på slaktegris endres fra > 125 til > 105. Satsen er den samme som før, kr 1,25 pr kg.

Det vil si at en oppnår full pulje ved innmelding av 105 slaktegris eller mer.

Større puljer gir grunnlag for mer rasjonell drift. Nevner blant annet færre stopp, færre kilometer og mindre administrasjon per slakta dyr.

Fatland deler denne gevinsten med sin produsenter i form av puljetilleggene.

Puljetillegget på slaktegris må også ses i sammenheng med puljetillegget på smågris.

Når en kjøper inn et større parti med smågris så betaler en et større puljetillegg på innkjøpet.

Ved innkjøp av større smågrispuljer, vil det også slaktes ut i større puljer, som igjen oppnår større puljetillegg.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Harald Pedersen

Produsentrådgiver Fatland

e-post:Harald.pedersen@fatland.no

Telefon: 98 25 39 11

Publisert 03.01.2021  kl 19:54

Oppdatert 03.01.2021  kl 20:07

Andre saker