DSC 5924

Her finner du prisløype for storfe for 2020: Vi betaler mer til bonden

Salg av storfekjøtt går som det suser i butikkene, og vi i Fatland ønsker å levere mer. Derfor øker vi blant annet ekstratillegget ytterligere

Dette gjør at  du som storfebonde kan få bedre betalt framover.

Fatland Ekstra øker enda mer enn planlagt. Den økes med kr 1,50 fra 13.07.2020. Den reduseres med kr 0,50 pr kg fra 03.08.2020, men blir da stående på kr 1,00 til 07.09.2020.

Husk også at vi har gode priser på kviger i juli, august og september 2020. Se våre betingelser i bunn av saken.

Dette endres:

Vi flytter puljen på én storfe til slakt inn i puljen 1-3. Én storfe på avtale har dermed en økning på 0,85 kr per kg.

Vi lager en ny pulje på over 22 storfe. Puljetillegget for denne puljen blir på kr 3,70 per kilo. Denne puljen skal kun brukes når det er ett hentested.

Dette blir «flex» puljer som må påregne flytting på slakteuke når situasjonen krever det.

Alle de resterende puljene står likt og det reduseres ikke på noen. Alle skal få likt utbetalt og konkurransekraften på de puljene er lik som før.

Kjøttfetillegget trappes ned kr. 1,00 7. september.

Deretter trappes Fatland kilo pluss 350 kg ned kr.0,50 14. september.

Begge disse tillegg økes til normalen igjen 30.11.2020.

Vi lager en ny OptiBiff-avtale til bestninger som levere over 40 tonn. Den ny satsen er på kroner 1.20 per kilo.

Våre andre OptiBiff-avtaler er like gode som før.

Angustillegg:

Vi viderefører også Angustillegget på kr 7,50 per kilo ut året. Vi endrer samtidig klassekravet på Angustillegget til O (fra O+).

Se endringen her

Publisert 07.07.2020  kl 08:00

Oppdatert 29.03.2022  kl 14:16

Andre saker