AdobeStock 42956760

Nyttig informasjon for sauebonden

Publisert 19.01.2021  kl 10:19

Oppdatert 12.02.2021  kl 07:01

Alt du må vite om teljedato, slaktetidspunkt og avløysartilskot.

Me går rett på:

• Hugs teljedato 1.mars


• Produksjonstilskot pr. sau < 150 stk. er 883,-. Produksjonstilskot pr. sau >151 stk. er 194,-


• Lammeslakt-tilskotet for dyr født i 2020 (450kr/ O+ eller betre) fell bort 1. mars


• 1.mars er også teljedato for avløysartilskotet. Ein sau eller lam, gjev grunnlag for 458 kroner i avløysartilskot. Maks avløysartilskot er 83.400 kroner. (Tilsvarande 182 sau/lam)


Hugs at andre produksjonar på garden også løyser ut avløysartilskot. Har du til dømes storfe i tillegg til sauen, trenger du ikkje så mykje sau/lam for å fylle kvota.


• 15.april går dyr født i 2020 frå slaktegruppe «lam» til «ung sau eller ver». Hugs å slakte lamma dine før dette!

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Hilde K. Håland

Produsentrådgiver Fatland / Småfe

Telefon: 98 24 22 14

Send e-post her

Tore Oftedal

Produsentrådgiver Fatland / Småfe

Telefon: 96 94 61 81

Send e-post her

Andre saker