DSC 4832

Til våre produsenter: Mulighet for levering av sommerlam til god pris

Publisert 25.03.2021  kl 09:53

Oppdatert 06.04.2021  kl 10:14

06.03.21: Det er ikke mulig å benytte seg av dette tilbudet lengre.

Fatland jobber året rundt for å fremme salget av norske kjøttvarer. Vi selger mye råvarer til tradisjonelle produkter, men vi prøver også å finne nye veier og salgskanaler for å heve verdien på den norske bondens produkter!

Nå har vi fått inn en bestilling på flere tusen lam med ønsket levering i uke 28/29.  Det vil si at dyra må hentes noen dager i forkant, gjerne søndag 18. eller mandag 19.juli

Utbetalingspris til bonde blir 95 kr/kg. I denne prisen ligger alle bonuser og tillegg (bortsett fra kvalitetstilskuddet på 450, - kr og eventuelle soneavhengige distriktstilskudd).

Lammene må ha slaktevekt over 13,1 kg – ingen øvre vektgrense.

Fettrekk følger vanlig klassifisering som starter med trekk fra og med fettklasse 3+.

På grunn av utfordringer rundt logistikk og transport midt i fellesferien må vi ha minimum 30 lam per stopp ved henting av lammene. Har du ikke 30 lam selv, men ønsker å levere lam til denne bestillingen, kan du gjerne samle lam sammen med en eller flere naboer slik at det totale tallet blir over 30 dyr.

Det er ikke å anbefale å hente lam hjem fra fjellbeite for å slakte i juli. Man skal også være veldig forsiktig med å ta lam (født til vanlig tid i mars/april) fra mora midt på sommeren da sauen fremdeles produserer mye melk, det kan føre til jurbetennelse.

Derimot så kan det være en god løsning å bruke dielam/ overskuddslam til dette formålet. Kan du klare å avvenne disse lamma fra melk tidlig og få de over på kraftfor og grovfor/ beite så vil det kunne gi gode kvalitetslam til slakt, samt god økonomi for bonde.

Selv om denne ordren er på flere tusen lam så er det likevel begrensninger på volum. Dette vil bli «første mann til mølla» å melde seg på dette. Når vi har mottatt tilstrekkelig nok innmeldinger til denne litt spesielle bestillingen stopper vi mottaket. Er du interessert i å være med på dette, eller har spørsmål, ta kontakt med din innmeldingskontoret på ditt Fatlandslakteri eller din lokale produsentrådgiver.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Tore Oftedal

Produsentrådgiver Fatland

Telefon: 96946181

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Stein Myhrsveen

Produsentkontakt for Gubrandsdalen

Telefon: 41396906

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Erlend B. Yttri

Telefon:90747830

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Hilde K. Haaland

Produsentrådgiver Fatland

Telefon: 98242214

Andre saker