Close up businessman using calculator on documents Unrecognizable finance  use calculate about cost at office

Småfe-priser våren 2021

Publisert 19.01.2021  kl 09:30

Oppdatert 19.01.2021  kl 10:06

Forventa prisutvikling for småfe kommende vår.

04.01.21 01.02.21 08.02.21 22.02.21 01.03.21 31.05.21
Lam Opp kr. 1.30 Opp kr.1.30 Opp kr.1.10* Opp kr. 1.30 Opp kr. 4.00
Ung sau Opp kr. 0.90
Sau

P- til O-: opp kr. 0,90,

O: ned kr. 0,60.

O+ til U-: opp kr.4,80,

-U til E+: opp kr.2,40,-

Vær

Opp kr. 5.00

Geit Opp kr. 0.05
Kje Opp kr. 0.04

Minner om at dyr født i 2020, blir automatisk kategorisert som ung sau/vær etter 15. april.04.01.21 01.02.21 08.02.21 22.02.21 01.03.21 31.05.21
Lam Opp kr. 1.30 Opp kr.1.30 Opp kr.1.10* Opp kr. 1.30 Opp kr. 4.00
Ung sau Opp kr. 0.90
Sau

P- til O-:opp kr. 0,90,

O: ned kr. 0,60.

O+ til U-: opp kr.4,80,

-U til E+ opp kr.2,40,-

Vær

Opp kr. 5.00

Geit Opp kr. 0.05
Kje Opp kr. 0.04Andre saker