Jon Sand 4

Slakteuker av småfe rundt jul og nyttår

Vi konsentrerer slaktingen av småfe før og etter jul og siste slakteuke før jul er uke 48 (28.11-2.11) på Fatland Jæren og uke 49 (5.12-9.12) på Fatland Ølen og Fatland Oslo.

Minner om at småfeinnmelding må gjøres tirsdag uken før ønsket levering, dvs tirsdag 22.11 for Jæren og 29.11 for Ølen og Oslo.

Alle slakteriene starter opp igjen småfeslakting uke 2 - 2023.

Publisert 23.11.2022  kl 11:29

Oppdatert 23.11.2022  kl 11:37

Andre saker