OMSLAG

Sesongtillegg vårlam

Fatland innfører sesongtillegg for vårlam på kr 12,- fra og med 2. mai.

«Sesongtillegg vårlam» vil bli betalt etter gitte kriterier, og varer ut juni. Grunntilskudd, distriktstilskudd, lammeslakttilskudd, elitelam/ elite+ og eventuelle puljetillegg kommer i tillegg. Tillegget reduseres til kr 10,- fra og med uke 22, samtidig som nedre vektgrense økes til 15,1 kg.

Sesongtillegget er ett tilbud til Fatland sine leverandører, og er ment som en kompensasjon for kostnadene knyttet til framfôring av overskuddslam. For å kunne planlegge salget best mulig, ønsker vi at lammene meldes inn to uker før ønsket slakteuke.

Vi oppfordrer også i år, til å levere flest mulig lam i august og september. Det er forventninger om at årets jordbruksforhandlinger gir økning i avregningsprisen på lam, slik at det lønner seg å levere lam til slakt når det er høst og etterspørselen er størst.

Sesongtillegg vårlam har følgende kriterier:

Uke 18-21 ( 2. mai – 27. mai)
Kg: 13,1 – ingen øvre vektgrense
Klasse: O+ eller bedre
Fett: 1+ til 3+
Kr: 12,- pr kg

Uke 22-26 ( 30. mai – 30. juni)
Kg: 15,1 – ingen øvre vektgrense
Klasse: O+ eller bedre
Fett: 1+ til 3+
Kr: 10,- pr kg

Det tas forbehold om ulike slakteplaner mtp helligdager og slaktefrie dager, på det enkelte slakteri. Ta kontakt med ditt slakteri for spørsmål vedrørende levering.

Det betales ikke ulloppgjør på vårlam, da ulla stort sett ikke holder lengdekravet til B1 i hht Norsk Ullstandard.

Publisert 28.03.2022  kl 15:21

Oppdatert 06.05.2022  kl 08:27

Andre saker