DSC 7969

Prisprognoser for tidliglam 2020

Publisert 18.03.2020  kl 13:40

Oppdatert 12.06.2020  kl 10:56

Les om priserprognoser for tidliglam , og krav om elektronisk merking av dyra.

OBS:  Fatland Ølen slakter sau og lam kvar veke. Fatland Jæren slakter partalsveker.

  • Prisene er inkludert grunntilskudd, i tillegg kommer distriktstilskudd, kvalitetstillegg og puljetillegg. Omsetningsavgift trekkes fra denne prisen.

  • Vektgrensen er 13,1 til 23,0 kg fra 14/4 til 22/5.

  • Fra 25/5 til 19/6 heves nedre vektgrensen for topp pris til 16,1 kg, og - 3 kr/kg fra 13,1 til 16,0.
  • Fatland kan flytte lammene inntil 1 slakteuke for salget.

  • Lam under 13,0 kg mister grunntilskuddet.
  • Fatland har 6,00 kr/kg i Elitelam Pluss i år, mot 5,00 kr på samme tid i fjor. Omsetningsavgifta er også lavere i år, no som gir en litt høyrer produsentpris.

Klikk på tabellen for å få den større:

Last ned tabellen her:

(Siste slakteveka på Fatland Jæren er veke 26)

Viktig med elektronisk merking:

Fatland er et moderne slakteri, og vi bruker oppdatert teknologi på våre anlegg for å være effektive og konkurransedyktige.

Derfor må tidliglam merkes elektronisk, slik at du får rett oppgjør.

E-øremerking av sau, lam og tidliglam er også  en gunstig metode for å sikre god logistikk i slaktefjøsene og på slakteriene.

Ved elektronisk merking av dyra  skal du som produsent være trygg på at du får det oppgjøret du har krav på.

Inkludert i bonus for småfe, er også kompensasjon for elektroniske merker.

Har du spørsmål knytt til tidliglam kontakt innmelding eller din rådgvier.

Andre saker