DSC 6010

Prisøkningen på lam fra 7. februar

På bakgrunn i ekstraordinære store kostnadsøkninger i landbruket ble det i møte omsetningsrådet 01.02.22 gitt åpning for økning av engrosprisene.

Fatland registrerer med glede, at markedsregulator vedtok allerede samme dag, økning i engrosprisen på Lam med kr 1,50 pr kg, men gjeldende fra 28.02.22.

Vi vil ikke vente med prisøkningen - og hos oss vil dette gjelde fra 07.02.22. Dette betales ut som bonus «Fatland Ekstra LAM».

Dette vil nå også være en prisøkning for de som leverer lammene til slakt før telledato, 1. mars, altså en prisøkning for ALLE sauebønder.

Oppdatert prisløype blir som følger:

Uke 5:

Mandag 31. januar opp kr 2,00,-


Uke 6:

Mandag 7. februar opp kr 1,50,-


Uke 9:

Mandag 28. februar opp kr 1,80,-


Uke 11:

Mandag 14. mars opp kr 1,00,-

Publisert 15.02.2022  kl 10:20

Oppdatert 15.02.2022  kl 10:24

Andre saker