DSC 6010

Informasjon om prisene på småfe for slaktesesongen 2020

Publisert 11.07.2019  kl 17:58

Oppdatert 07.12.2020  kl 12:51

Det nærmer seg en ny lammesesong. Både bonden og slakteria forbereder seg til travle høstuker.

Det er viktig for begge parter å være godt forberedt. Bonden skal få fram gode lam, slaktet til rett tid med hensyn til både slaktekvalitet og økonomi. Slakteria skal håndtere inntransport, slakting og salg av råvarene. Det er en travel, men kjekk tid – vi gler oss!

På grunnlag av sesongen i fjor, status på reguleringslageren og forventningene til salget denne sesongen har vi nå utarbeidet prislisten for sau og lam 2020.

Under ser du endringene, samt en full oversikt over priser.

Lam

Fatland har hatt godt salg, og har solg alt av fjorårslamma i god tid før denne sesongen.

Likevel er det overskudd av lam i det totale markedet. Vi jobbar hardt med produkt og markedsføring for å øke salget ytterligere.

Lam av god kvalitet er enklest å selge - vi gjør noen endringer på pris som speiler dette:

 • I år blir det flere vektgrupper på lam, og avregningsprisen vil no være tilpassa den verdien lammet har for videresalg.
 • Elitelam Pluss: øvre vektgrense økes til 30 kg. Spesielt til pinnekjøtproduksjonen kan vi med fordel få flere store lam. Derfor vil vi nå betale 6 kr/kg ekstra også for lam mellom 25-30 kg.
 • Sesongtillegget er ganske likt som i fjor, men flater litt ut di siste ukene. Dette gir en litt flatere priskurve i år enn tidlegere.

Ellers er bonus og pristillegg like som fjoråret på lam.

Sau

Prisene er styrt av forholdet mellom tilbud og etterspørsel. I flere år har det totale markedet i Norge vært mettet av sauekjøtt, dette har tatt prisene kraftig ned Etter hardt arbeid, deriblant fra Fatland som har vært med å tatt ut store mengder fryst sauekjøtt, er nå lagerene tomme for sau.

Bestillingene for kommende sesong gir oss håp om godt salg. Dette er gode nyheter – og betyr at vi har mulighet til å heve utbetalingsprisen til bonden for sauekjøt.

 • Vi innfører nå kvalitetstillegget «Fatland Sau». Alle saueslakt mellom 23-45 kg, klasse O+ og bedre og fettgruppe 2- til 3+ blir premiert med 4 kr/kg ekstra
 • Vi dobler sesongtillegget til 2 kr/kg for alle sauer slaktet i kampanjeukene (33-35 og 43-45)

Dette betyr at den som planlegger saueslakting kan oppnå ein betydelig merpris.
Se priseksempel på sauer slaktet i kampanjeveker under:

kr/kg
Avrekningspris 5,10
Grunntilskot 3,80
Fatland Sau tillegg 4,00
Sesongtillegg 2,00
Puljetillegg (eller søndagslevering) 4,30
Omsetningsavgift (denne kan endras) -2,00
Totalt 17,2

*sauen må slaktes i uke 33-35 eller 43-45 for å oppnå disse prisene.

Vi synes det er gode nyheter at prisene går opp igjen!

Sesongtillegg lam høsten 2020

Uke 33 34 35 36 37 38 39
Sesongtillegg (kr/kg) 2,00 3,00 3,00 2,50 2,50 1,50 1,50


Sesongtillegg sau høsten 2020

Uke 33 34 35 43 44 45

Sesongtillegg (kr/kg)

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


Puljetillegg sau og lam høsten 2020

Pulje 1-19 20-29 30-49 50-79 80-99 100-149 150-199 > 200
Puljetillegg (kr/kg) 0,00 0,30 0,90 1,30 1,80

2,80

3,40 3,60

Puljetillegg for rett innmelding alle uker: 0,70 kr.

Kvalitetstillegg småfe høsten 2020

Elitelam: + kr. 3,00/kg. i kl. O+ og bedre, fettgruppe 1+ til 3, nedre vektgrense 15,1 kg - ingen øvre vektgrense.
Elitelam Pluss: + kr. 6,00/kg. i kl. R og bedre, fettgruppe. 1+ til 3, nedre vektgrense 18,1kg – øvre vektgrense 30 kg (Elitelam Pluss tas vekk fra og med 1.nov).
Fatland Sau: + kr.4,00/kg i kl. O+ og bedre, fettgruppe 2- til 3+, nedre vektgrense 23 kg – øvre vektgrense 45 kg.

Optilam-tillegg (for hele året)

1.000 til 1.999 kg/år kr 0,60/kg
2.000 til 2.999 kg/år kr 1,10/kg
3.000 til 3.999 kg/år kr 1,40/kg
4.000 til 4.999 kg/år kr 1,70/kg
5.000 til 5.999 kg/år kr 2,00/kg
Over 6.000 kg/år kr 2,10/kg

Villsaukampanje

Villsau i kategorien ung sau over 11,1 kg. ,i klasse O-, og bedre, betales med kr 30,0 ekstra pr. kg. i august. Meld inn i god tid! Her vil vi slakte mest i uke 33 og 34.

Tørre og rene dyr med elektroniske merker – bedre betalt for ulla

Sau og lam må være tørre ved levering til slakteriet. Levering av våte dyr kan medføre trekk på ulla. Derfor MÅ dyrene inn dagen før levering for å bli tørre. Vennligst vær nøye med dette!

Småfe uten elektronisk øremerke vil ikke kunne få ulloppgjør. Dette skyldes at vi veier og klassifiserer hver fell, og registrerer individet med lesestav på det elektroniske merket. Dette vil også gi bedre informasjon til avlsarbeidet ditt!

Lever den ulla dere klipper hjemme til Fatland Ull i Ølen (53 77 55 00), Hommersåk (51 66 93 93) og Oslo (99 03 19 96).

Ny app og innmelding på nett - rett antall i god tid

For å sikre god og effektiv slakting og videreforedling er det viktig med rett innmelding i god tid. I august i fjor lanserte vi digitale innmeldingsløsning, rett fra mobil eller pc.

Med den nye innmeldingsløsningen på smart-telefon og pc legges det opp til innmelding tirsdagen uka før ønsket slakteuke. Dette for å kunne planlegge slakting og videreforedling, samt på grunn av nytt regelverk for kjøre- og hviletid for dyrebilsjåfører som ble innført 1. januar 2019.

Etter innmelding tar Fatland kontakt med bonden og avtaler dag og tidspunkt i henteuken. Innmelding via smart-telefon og pc gjør at du kan melde inn hele døgnet, uten å måtte vente i telefonkø.

Søndagslevering til Fatland Ølen og Fatland Jæren

Søndagslevering til Fatland Ølen og Fatland Jæren gir deg pristillegg som tilsvarer maks pulje (over 200 dyr) uansett antall dyr levert. Ønsker du å levere slakt på søndager i sesongen skal dyrene være innmeldt innen tirsdagen før. Første søndagslevering er søndag 16. august.

Søndagsåpningstider
Ølen: 11.00-16.00.
Jæren:13.00-16.00.

Retur av slakt og skinn – bruk skjema og merker

Vi vil at dere skal bruke skjema for «Detalj om retur». Dette kan du hente direkte herfra.

Sjåførene har også dette skjema i bilen, men vi vil at dere skal fylle det ut før sjåføren kommer!

Vi har merker på innmeldingskontorene til retur av skinn og dyr. Vi kan sende til dere, eller dere kan få av sjåførene. Det er viktig at dere setter klypene godt i før sjåføren kommer, slik at alt er klart. Skriv også opp øyrenummer på en lapp om hva som skal i retur og hvilke skinn som skal til garving. Satsene for leieslakting finner du her.

Fatland – det lønner seg!

Fatland betaler best for kvalitetslammene, og vi trenger lammene dine. Vi har gode avtaler med salg av lammekjøtt og ønsker enda flere som velger Fatland. Hjelp oss med å skaffe flere leverandører. Avtal med naboene dine om at dere leverer sammen til Fatland.

Husk KSL!

Husk å sjekke at du har KSL i orden før lammesesongen starter!

Fatland leverer mange gode produkter som selges med «Nyt Norge»-merke. Matmerk stiller  krav om at alle produkter som skal merkes med «Nyt Norge» kommer fra produsenter med godkjent KSL-status.

Det er derfor veldig viktig at alle går inn på sin KSL-side via matmerk.no og sjekker sin status på KSL.

Her kan du se når du utførte siste egenrevisjon, og om du har lukket alle avvik fra en ekstern revisjon.

Egenrevisjon kan ikke være eldre enn 12 måneder.

Kjøttprodusenter som ikke følger opp internkontrollsystemet KSL, eller har avvik, blir trukket 20 prosent i oppgjørspris når de leverer dyr til samtlige norske slakterier.

Dersom du syns egenrevisjon eller lukking av avvik er vanskelig, så hjelper vi deg!

Gjør plass!

Transport av dyr krever plass til dyrebilen. En vanlig dyrebil har en bredde på 2,5 meter og en lengde på 12 meter. Fri høyde som dyrebilen trenger er 4,5 meter. Med denne størrelsen kreves det god planlegging av veien til og fra fjøset. Planlegging av gode veier vil være ulikt fra gård til gård, men det er noen fellesmomenter:

 • Smitte; dyrebilen skal krysse færrest mulig andre transportveier som berører fjøset.
 • Godt grunnarbeid, god drenering og bæreevne på veien.
 • Lastepunktet skal være oversiktelig å rygge inntil.
 • Veien til og fra fjøset skal være fri for trær og greiner som slår i bilen eller hindrer sikt.
 • Grinder på lasterampe skal lett kunne tilsluttes lastelemmen på dyrebilen.
 • Siden dyr reagerer på miljøendringer som vind og nedbør, bør lastepunktet plasseres mest mulig i ly.

Vi har full forståelse for at det er vanskelig å gjøre veldig mye med eksisterende veier, men ber spesielt om at trær beskjæres slik at bilene ikke blir skadet. For dere som prosjekterer nybygg og nye veier, kan dette være en god pekepinn på hvilke krav som må til for at bilene skal kunne komme trygt fram til lasterampa.

Kontakt oss!

Ta gjerne kontakt med våre gode rådgivere.

Ølen: Hilde K. Håland på e-post eller tlf. 98 24 22 14
Jæren/Oslo: Tore Oftedal på e-post eller tlf. 96 94 61 81. Erlend Yttri: tlf. 90747830
For sauekontrollen: Gerd Skjoldal e-post eller tlf. 95 89 63 34.Vi gleder oss til et godt samarbeid også i årets travle høstsesong!

Andre saker