Småfe 2017

Se her: Småfe ønskes kjøpt og solgt

Publisert 25.08.2020  kl 08:59

Oppdatert 25.05.2021  kl 17:38

Her vil du finne oversikt på småfe som ønskes kjøpt og/eller solgt. Fatland bruker rettledende livdyrpriser fra Norsk Sau og Geit som grunnlag.

Til salgs

9 stk vaksne reinrasa dalasauer (født 2015-2019). Bedekket og drektige. Kan få ein dalavær med på kjøpet. Kontakt: Marianne Svihus. Sandnes kommune. TLF: 901 47 821

Søyer (drektige) og lam av Kvit Spæl: Etne, Johannes Myklebust Tlf 90231003

To rasegodkjente vaksne Rygja værer. Kåringsnummer er 201940897 og 201740925

Er tilgjengelege etter 10.des – selges eller byttes mot ny Rygja vær.

Erlend Haugland, tlf. 90502209, Bryne.

26 Villsau, lam og voksne : Bømlo, Geir Arne Hilt Tlf 976 54 009 / geir.arne.hilt@haugnett.no

NKS vær født i 2017, kåringsnummer 201741217, til salgs: Suldal, Erik Havrevoll, Tlf 91628940

NKS indeksvær til salgs, kåringsnummer 201953324: Etne, Etne NKS-ring, Tlf 952 56 100

NKS gimrer og voksne dyr til salgs: Tysvær, Torstein Fjellet, Tlf 982 85 907

20 stk Svartfjes saulam til salgs (Lyngfår) Ualand, Rogaland. Kontakt Kurt Solli tlf.90045758 eller Fatland (Tore)

19 vaksne og 15 lam av spæl til salgs/ Voss: Åge Litlere Tlf: 913 30 975

60 Pelssau og ca 100 lam til salgs: Voss, Finn Morten Kvist, Tlf: 915 31 065 , evt ta kontakt med Fatland (Hilde) 982 42 214

Besetning på 50 vinterfora sau til sals: Dyra er hovudsakleg Villsau eller Villsau-krysningar Helleland, Rogaland. Alf Hetland   Tlf.51497295

Ønskes kjøpt

30 Gammelnorsk spælsau , men mindre antall også av interesse, ønskes kjøpt: Ingar Kaasa Kaali, Gransherad Tlf 99337738

Mordyr (vaksne sauer eller påsett lam) av NKS rase: Rygge, Østfold, kontakt Stian Kjenne tlf.97992472

100 sauer ønskes kjøpt: Stord, Ronny Veum, TLF: 97597719, annet antall også av interesse.

30-40 sauer ønskes kjøpt: Skifttun, Ole R. Hagen, TLF: 90975914

Siden oppdateres fortløpende
Vi minner om Mattilsynet sine forskrifter om flytting av småfe over fylkesgrensene og overføring av hunndyr mellom besetninger.

Livdyrkontakter småfe:

Tore Oftedal, Fatland Jæren
Mobil 96 94 61 81

Hilde K. Håland, Fatland Ølen
Tlf: 98 24 22 14

Produsentkontakt Dag Erik Bråthen, Fatland Oslo
Mobil 95 12 86 15

Andre saker