Bilder fra årsberetningen 2017.

Slakter ikke ullgris

Publisert 16.10.2018  kl 12:41

Oppdatert 07.12.2020  kl 11:31

For store utfordringer i slakteprosessen gjør at Fatlands slakterier ikke lenger kan slakte mangalitsasvin (ullgris).

Hygienekrav og hensynet til effektive slaktelinjer ved våre anlegg, gjør at vi ikke lenger tar i mot denne griserasen til slakt. Tidligere har også andre slakterier innført en slik stopp.

For produsenter som har ullgris til slakt, henviser vi til sertifiserte, mobile slakterier.

Andre saker