pig snout close-up

Prisprognoser for gris januar 2022

Publisert 14.12.2021  kl 14:16

Oppdatert 14.12.2021  kl 14:25

Mandag 3. januar 2022 øker engrosprisen på gris med kr. 1,10 per kilo.

Omsetningsavgifta øker samtidig med kr. 0,20 per kilo. (Ny sats er da kr. 0,70 per kilo)

Dette gir en netto økt betaling med kr 0,90 per kilo etter nyttår.

Det er foreløpig ikke varslet andre endringer.

Andre saker