DSC00324

Oppdatert prisløype for engrospris på gris

Publisert 06.07.2020  kl 13:21

Oppdatert 07.12.2020  kl 14:21

Stengte grenser og flott grillvær har gitt en god økning i salget av svinekjøtt. Markedet fremover ser også veldig lyst ut. Utkjøpsordningen av purker har samtidig redusert antall grisunger i markedet. Dette gjør at svineprodusenten nå fremover vil få økte oppgjør.

Planlagte engrosprisendringer høsten 2020:

29. juni (uke 27) opp kr 0,80
24. august (uke 35) opp kr 0,80
28. september (uke 40) opp kr 0,50
12. oktober (uke 42) opp kr 0,40
7. desember (uke 50)  ned kr 0,40
14. desember (uke 51) ned kr 0,40

Økning i engrospris gjøres på bakgrunn av årets jordbruksoppgjør der partene ble enige om en økning i målpris på kr 1,46 pr. kg. Det bli en nedtrapping på vektene før jul for å stimulere til økt slakting i denne perioden. Informasjon om dette kommer når tiden nærmer seg.

Redusert omsetningsavgift:

29. juni 2020 reduseres omsetningsavgifta på gris med 0,20 kr/kg, fra 1.10 kr/kg til 0,90 kr/kg.

Endring i vektklasse slaktegris:

Vektklasse 90,1-93 kg er innført med full pris (samme noterinspris nå fra 73,1 kg – 93,0 kg.) Tilbakemeldingene har vært at prisnedgangen på de grisene som slaktes til over 90,1 kg i en pulje har vært urettsmessig stor. Med denne endringen vil en få høyest noteringspris også på disse.

Endring av Fatlands optimaliseringstillegg, nå 15 kg intervall, 77,1 kg - 92,0 kg:

Vårt optimaliseringstillegg har blitt utbetalt i vektintervallet 80,1-90,0 kg. Tilbakemeldingene har også her vært at en del griser slaktes rett under eller rett over dette vektintervallet.

For å forenkle bondens hverdag, effektivisere antall slaktinger og sørge for at flere at slaktegris treffer optimaliseringstillegget, øker vi vektintervallet med 5 kg.

Optimaliseringstillegget gjelder nå fra 77,1 kg til 92,0 kg. Ny sats per kg: kr 0,90.

Med denne endringen vil en enda større del av slaktet oppnå optimaliseringstillegg. Det vil alltid svare seg å slakte flest mulig gris innenfor dette intervallet.

Endring av puljetillegg slaktegris:

Vi øker også satsen i intervallet 90 – 124 slaktegris fra 0,95 kr/kg til kr 1,15 kr/kg.

Samtidig innfører nå også ny topp-pulje på slaktegris, > 125 slaktegris, med sats 1,25 kr/kg.

Smågrispris:

Mandag 14. september settes smågris prisen ned med 20 kr, gjeldende smågrispris er fra denne dato kr 840. (Påsken 2020 var smågrisprisen kr 720)

Endring av puljetillegg smågris:

Maks puljetillegg på smågrisleveranse > 200 stk, økes fra 105 til kr 110 pr smågris.

SPF:

Fatland har i alle år vært markedsledende på satsingen på SPF. Fatland er det slakteriet som har størst %-andel av svinebesetninger med SPF-status. Norsvin har som mål at alle landets svinebesetninger skal være SPF innen 2030. Fatland øker derfor også SPF-tillegget per smågris til kr 45. Kjøper skal fremdeles betale kr 35.

Ta kontakt dersom du tenker på overgang til SPF og ønsker å høre hva som må gjøres og hvilke fordeler dette kan gi deg og din besetning.

SE BONUSER OG TILLEGG HER

Andre saker