CD0CC85B-4107-4524-8898-2A9296F10333 1 201 a

Priser på smågris

gjeldende fra 23. oktober 2023

Mandag 23. oktober 2023 gikk smågrisprisen ned med 20 kroner.

Gjeldende grunnpris etter endringen er 1.070 kroner.

Se bonus og leveringstillegg her.

Publisert 04.01.2023  kl 10:23

Oppdatert 31.10.2023  kl 17:31

Andre saker