AdobeStock 252837936

OPPDATERT: Tilsynskampanje hos norske svineprodusenter i 2021

Mattilsynet skal i løpet av 2021 gjennomføre en tilsynskampanje der 600 norske svineprodusenter i hele Norge skal besøkes. Besetningene som inspiseres er tilfeldig valgt ut av Veterinærinstituttet. Formålet er å gi et bilde av hvordan den generelle tilstanden er i norsk svineproduksjon.

Dyrevelferd vil være et viktig fokusområde ved neste års tilsynskampanje. Mattilsynet vil blant annet se på bruk av redebyggingsmateriale, rote- og aktivitetsmateriale, strø, håndtering av syke og skadde dyr, bruk av sykebinger, avliving etc.

Helsetjenesten for Svin i Animalia har i samarbeid Norsvin og alle landets slakterier utarbeidet et fellesskriv ang rettigheter og plikter ifm den varsla tilsynskampanjen.

Anbefaler alle svineprodusenter å være forberedt og lese gjennom dette.  Dette kan med fordel også printes ut og legges klar i for eksempel i smitteslusen allerede i dag.

Her kan du laste ned / lese skrivet.

Mattilsynet har opprettet en nettside for svinekampanjen, og informasjon vil legges ut her fortløpende her.

Ta gjerne kontakt med en av våre svinerådgivere dersom du har spørsmål eller ønsker å diskutere noe:

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Harald Pedersen

Produsentrådgiver, Svin

Telefon: 98 25 39 11

send e-post her

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Tora Vinterli Hoel

Produsentrådgiver for svin og veterinær,

Telefon: 467 00 746

Send e-post her

Publisert 15.12.2020  kl 13:45

Oppdatert 29.01.2021  kl 11:09

Andre saker